top of page

Kanada'da Lise Eğitimi ve Eğitim Sistemi

Kanada'daki lise seviyesi eğitim sistemi, ülkenin her bölgesinde farklılık gösterir. Federal bir yapıya sahip olan Kanada'da eğitim, genellikle eyaletlerin kendi yasaları ve yönetmelikleri doğrultusunda yürütülür. Bu nedenle, her eyaletin eğitim sistemi, kendi ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre şekillenmiştir. Ancak, genel bir çerçeve içinde bazı ortak noktalar da bulunmaktadır.

 1. Eğitim Seviyeleri ve Yaş Grupları: Kanada'da lise eğitimi genellikle 14-18 yaş arasındaki öğrencileri kapsar. Bu dönem, genellikle 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar sürer.

 2. Ders Müfredatı ve Öğretim Programları: Her eyalet, kendi müfredatını geliştirir. Bu müfredatlar genellikle temel dersler (matematik, İngilizce, bilim, sosyal bilimler) yanı sıra seçmeli dersleri de içerir. Bazı eyaletlerde, öğrencilerin mezuniyet için belirli dersleri tamamlaması gerekmektedir.

 3. Ölçme ve Değerlendirme: Öğrencilerin başarısı genellikle sınavlar, projeler ve sürekli değerlendirme yöntemleriyle ölçülür. Bazı eyaletlerde, öğrencilerin mezun olabilmesi için standartlaştırılmış sınavları geçmeleri gerekebilir.

 4. Ekstra-Kurriküler Aktiviteler: Kanada'daki liseler, spor, müzik, sanat, ve çeşitli kulüp faaliyetleri gibi geniş bir yelpazede ekstra-kurriküler aktiviteler sunar. Bu aktiviteler, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunur.

 5. Mesleki ve Teknik Eğitim: Bazı eyaletlerde, öğrencilere mesleki ve teknik eğitim programları sunulmaktadır. Bu programlar, öğrencileri üniversite eğitimine veya iş dünyasına hazırlamayı amaçlar.

 6. Uluslararası Eğitim Fırsatları: Kanada'daki birçok lise, uluslararası öğrenci değişim programları ve diğer global inisiyatifleri destekler. Bu, öğrencilere farklı kültürleri keşfetme ve global bir perspektif kazanma imkanı sunar.

 7. Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Erişilebilirlik: Kanada, eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem verir. Bu bağlamda, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için destek hizmetleri ve kaynaklar sağlanır.

 8. Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı: Teknoloji, Kanada'daki eğitim sistemlerinde önemli bir yer tutar. Çoğu okul, öğrencilere öğrenme yönetim sistemleri, çevrimiçi kaynaklar ve dijital araçlar sunar.

 9. Kültürel Çeşitlilik ve Çokdillilik: Kanada'nın çok kültürlü yapısı, eğitim sistemlerinde de kendini gösterir. Öğrencilere, farklı kültürleri anlamaları ve saygı göstermeleri konusunda eğitim verilir. Ayrıca, İngilizce ve Fransızca dışında, anadil eğitimi de sunulabilir.

Her eyaletin eğitim sistemi, bu genel çerçevede kendi özelliklerine sahiptir.


Eyaletlere Göre Farklılıklar

 1. Ontario: Ontario'da, öğrenciler 9. sınıftan itibaren dört yıllık bir lise eğitimi alır. Bu dönem boyunca, öğrenciler hem akademik hem de mesleki eğitim programları arasından seçim yapabilirler. Ontario'da, öğrencilerin liseden mezun olabilmeleri için toplamda 30 krediye ulaşmaları ve bir topluluk hizmeti gerekliliğini tamamlamaları gerekir.

 2. Québec: Québec'te lise eğitimi, "secondaire" olarak adlandırılır ve beş yıllık bir süreci kapsar. Bu süreç, öğrencilerin daha sonra CEGEP adı verilen ön üniversite programına geçiş yapmalarını sağlar. CEGEP, akademik veya mesleki programlar sunarak öğrencileri üniversiteye veya iş hayatına hazırlar.

 3. British Columbia (BC): BC'de lise eğitimi genellikle 8. sınıftan başlar ve 12. sınıfta sona erer. Öğrencilerin mezun olabilmesi için belirli sayıda dersi tamamlamaları ve bir mezuniyet projesi sunmaları gerekmektedir.

 4. Alberta: Alberta'da lise, genellikle 10. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar üç yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler, akademik derslerin yanı sıra çeşitli seçmeli dersler ve mesleki eğitim programları arasından seçim yapabilirler.

Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri

Kanada'da, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik kapsamlı destek programları bulunmaktadır. Bu programlar, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir ve onların akademik başarısını destekler. Ayrıca, zihinsel, duygusal ve fiziksel engelleri olan öğrenciler için de uygun eğitim ortamları sağlanır.

Teknoloji ve İnovasyon

Kanada'daki liseler, teknolojiyi eğitimin merkezine koymaktadır. Çoğu okulda, öğrencilere tabletler, akıllı tahtalar ve dijital öğrenme platformları gibi teknolojik araçlar sunulur. Bu, öğrencilerin çağdaş beceriler geliştirmesine ve dijital dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olur.

Uluslararası Perspektifler

Kanada, uluslararası öğrencilere açık bir eğitim sistemine sahiptir. Birçok lise, uluslararası öğrenci değişim programları ve kültürlerarası etkileşim fırsatları sunar. Bu, öğrencilere global bir bakış açısı kazandırır ve farklı kültürleri anlamalarını sağlar.

Ekolojik ve Sürdürülebilir Eğitim

Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik, Kanada'daki eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır. Okullar, çevre dostu uygulamaları teşvik eder ve öğrencilere ekolojik sorumluluk bilincini aşılamayı amaçlar.


Kanada'daki lise eğitimi, öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda onları küresel vatandaş olarak yetiştirmeye odaklanmaktadır. Her eyaletin kendine özgü eğitim sistemleri, Kanada'nın çeşitlilik ve esneklik ilkelerine bağlı kalarak öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt vermektedir. Bu, Kanada'nın dünya çapında saygın bir eğitim destinasyonu olmasının ana nedenlerinden biridir.

Comments


Öğrenci isen
Ovygo ile neler başarabilirsin?

Lise Değişim Programları

Lise eğitiminizin bir bölümünü yurt dışında okuyarak erken yaşta uluslararası tecrübe edinebilir, İngilizce dil gelişiminizi tamamlayabilir, yurt dışında üniversite okumak istiyorsanız başvurunuzu güçlendirecek bir akademik tecrübeye sahip olabilirsin. 

Akademik Yaz Okulları

Yaz tatilini sadece gezmek ve eğlenmek için değil öğrenmeye devam etmek adına değerlendirmek isteyen öğrencilerden biri isen, hayalini süsleyen yurt dışı üniversitelerinden birinde akademik içerikli derslere katılabilir, üniversite ortamını birinci elden tecrübe edebilir, üniversitede okuyacağın bölümü tercih etmeden önce o bölümü gerçek anlamda deneyimleyebilirsin.

Yurt Dışında Dil Eğitimi

Biriktirdiğin tecrübeleri kendin için kullanarak hayalini kurduğun üniversitelerin kampüslerinde bir gelecek inşa edebilir, yurt dışında okumak istiyorsan dil gelişimini arttırarak üniversite başvurunu güçlendirmek adına yurt dışında dil eğitimi programlarına dahil olabilirsin. 

ogrenci.jpg
bottom of page