top of page
 • Yurt dışında lise okumak için önkoşullar nedir?
  Yurt dışında lise değişim öğrencisi olmak için aşmanız gereken adımlar oldukça basit. 14-18 Yaş aralığında lise öğrencisi olmak, A2-B1 Düzeyinde İngilizce dil yeterliliği sahip olmak, Yıl sonu not ortalamalarının 85 ve üzeri olması (Galatasaray Lisesi, Üsküdar Amerikan Koleji, ACI, Tarsus Amerikan Koleji, Kabataş Erkek Lisesi gibi rekabetçi okullarda not ortalaması daha düşük olabiliyor) Ovygo olarak lise değişim öğrencisi olmak isteyenlerin dil seviyesini ELTİS Sınavı ile ölçüyor ve öğrencilere dil yeterliliklerini uluslararası alanda gösterme imkanı sağlıyoruz.
 • Lise Değişim Programları güvenli mi?
  Uluslararası lise değişim programları, lise öğrencisi olarak yurt dışında tecrübe edebileceğiniz yaz okulu, dil okulu, üniversite hazırlık gibi uluslararası eğitim programları arasında en güvenli program kabul edilmektedir. Çünkü bu programlar öğrencinin gideceği ülkenin dış işleri ve/veya milli eğitim bakanlıklarına bağlı olarak yürütülmekte olup öğrenci o ülkedeki devlet kurumlarının güvencesi altında eğitim ve yaşamını sürdürmektedir. Söz konusu devlet kurumları öğrencinin karşı ülkede bulunduğu süre boyunca düzenli olarak takip etmekte ve denetlemektedir. Bu denetimleri ise görevlendirdikleri bölge temsilcileriyle sağlamakta olup aylık düzenli takiplerin yanı sıra öğrencinin yaşayacağı herhangi bir sorunda öğrenciye destek vermektedir.
 • Lise değişim için Amerika mı Kanada mı daha doğru?
  Amerika ve Kanada Programları birbirlerine yapı olarak çok benzese de aslında aralarında birçok fark bulunmaktadır. En önemli fark ise öğrencinin bölge, şehir ve/veya okul tercihi yapmak istemesi durumunda Kanada'nın daha esnek seçenekler sunmasıdır. Bir öğrencinin gelecek planları, karakter özellikleri, dil seviyesi ve vb. gibi birçok olguyu analiz ederek hangi ülkede lise değişim yapacağını belirlemek en doğru yöntemdir. Ovygo'nun lise değişim konusunda 10 yılı aşkın tecrübeye sahip uzmanları, sizleri en doğru ülke ve programa yönlendirecektir.
 • Lise değişim yaparken nerede konaklayacağım?
  Lise değişimin temel programlarında, programın amacı öğrenciye uluslararası eğitim imkanı sunarken farklı kültürleri de tanımasını sağlamaktadır. Bu sebeple konaklamalar gönüllü yerel ailelerin yanına gerçekleştirilmektedir. Böylece 18 yaş altındaki bir uluslararası öğrenciye aile ilgi ve sevgisi sunulurken aynı zamanda öğrencinin güvenli bir ortamda kültürü yakından tanıması sağlanmaktadır. Fakat yıllar içinde gelişen yeni program türleri yatılı okul seçenekleri de eklenmiş, aile yanı tercih etmeyen öğrencilere bu imkanlar da sunulmaya başlanmıştır.
 • Lise değişim yaparken ailemin/akrabalarımın yanında kalabilir miyim?
  Lise değişim programları bir öğrencinin ailesinin veya akrabalarının yanında kalmasına izin vermemektedir. Çünkü bu programların asıl amacı olan kültürleri tanıma imkanı, daha önce tanıdığı insanların yanında konaklayınca gerçekleşememektedir. Ayrıca eğer 2. derece veya daha yakın aile yada akrabaların henüz güvenlik denetimindengeçmemiş olması ve başvuru aşamasındayken bu şartları sağlayıp sağlayamayacakları bilinmediğinden bu yolda ilerlenmesi sağlıklı olmamaktadır. Ancak, Ovygo olarak öğrencilerimizin özel durumları olabileceğini bildiğimiz için bu tarz durumlarda öğrencimizi lise değişim programları yerine özel okul programları ile bu beklentilerine destek olabiliyoruz.
 • Lise Değişim Programı nedir?
  Lise değişim programları, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kültürlerin tekrardan kaynaşması adına Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatılan bir sosyal sorumluluk projesi olarak tasarlanmış uluslararası bir programdır. Amerikalı aileler tarafından çok fazla talep gördüğü için yıllar içerisinde başta Kanada olmak üzere birçok ülkede yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle Kanada ve Amerika'da bu programlar dış işleri bakanlıkları ve/veya milli eğitim bakanlıkları ile yürütülür; uluslararası öğrenciler bu programlarla farklı kültür ve eğitim sistemlerini tanır ve bu kültürlere karşı anlayış ve hoşgörülerini arttırır, yabancı dil becerilerini geliştirir, konfor alanlarından çıkarak yeni tecrübelerle ufuklarını genişletir ve en önemlisi de kişisel gelişimlerini kendi ayakları üzerinde durarak tamamlamayı öğrenir.
 • Lise Değişim Programının süresi ve kontenjanı nedir?
  Lise değişim programları yarım dönem (5 ay) veya bir akademik yıllık (10 ay) programlardır. Öğrencinin isteği ve planlarına göre bir akademik yıldan fazla da devam edebileceği programlar da sağlanabilmektedir. Öğrencinin katılacağı program türüne göre kontenjanlar değişmektir.
 • Lise değişim program türleri nedir?
  Lise değişim programları, öğrencinin gideceği ülkeye göre farklı program türleriyle öğrencilere gelecek hedeflerine ve karakter özelliklerine uygun olarak dünyayı tanıma, farklı kültürlere saygı duymk, yeniliklere kolayca adapte olabilme, anadil seviyesinde İngilizce’ye sahip olma ve özgüven gelişimlerini uluslararası tecrübelerle inşa edebilme imkanı sağlayan uluslararası eğitim programları arasında en güvenilir ve en ekonomik program olmayı uzun yıllardır tek elinde tutmayı başarmıştır. Program türleri daha çok Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşen lise değişim programlarında farklılıklar göstermekte olup, öğrencinin ve velinin özel istek ve niteliklerine göre tercih edilebilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, J1 Programları ve ve devlet, özel veya özel yatılı okullarda uygulanan F1 Programları mevcuttur. Bunların yanı sıra Kanada'da devlet okulları ve yatılı özel okullar olmak üzere 2 farklı program türü bulunmaktadır. Bu programların tamamında uluslararası öğrenciye doğru programı sunmak danışmanlığın en önemli basamağını oluşturmaktadır. Çünkü her genç bireyin karakter özellikleri, gelecek planları ve bütçesi değişkenlik göstermektedir. Aslında danışmanlık kişiye özel değerlendirmelerle çözüm üretmeyi sağlamakla başlar. Bu sebeple her gencimizi ve ailelerini doğru analiz etmek ve doğru program türünü önermek bizlerin asli görevidir.
 • Lise Değişim Programı kaçıncı sınıfta yapılır?
  Türk Eğitim Müfredatı göz önüne alındığında lise değişim programları için en ideal yıl 10. sınıftır. Çünkü 10. sınıfta lise değişim programı ile yurt dışında eğitim alan bir öğrencinin Türk Eğitim müfredat eksiği en az seviyede gerçekleşir, döndüğünde bu eksiği kolaylıkla kapatabilmektedir. Fakat bir yıldan fazla eğitim planı olan veya yurt dışı üniversite planı olan öğrenciler için 11. sınıf daha verimli olmaktadır. Globalleşen dünya ile bir diğer ideal sınıf ise ortaokul sonrası 9. sınıf öncesi olarak belirmektedir, öğrencinin dil gelişimini erken dönemde tamamlamasıyla akademik başarısının arttığı gözlemlendiği için yurt dışı üniversitesi planlaması yapan veliler, 8. sınıf sonrası öğrencinin psikolojik uygunluğu var ise lise değişimi tercih etmektedir.
 • Lise değişim sonrası denklik nasıl alınır? Orada okuduğum yılın geçerli sayılması ve denklik alabilmek için ne yapmalıyım?
  Ovygo Yurt Dışı Eğitim Danışmalığın uzman kadrosu bir öğrencinin yıl kaybetmeden bu programı tamamlaması adına hem öğrenciyi yönlendirmekte hem de öğrencinin karşı ülkede aldığı dersleri birebir takip etmektedir. Ovygo danışmanlarının önerdiği dersleri alan ve bu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler döndüklerinde bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri denkilik şubelerinden transkriptlerini beyan ederek kolaylıkla denklik almaktadırlar.
 • Gideceğim ülkede alacağım dersler Türkiye’dekilerle aynı mı olacak?
  Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi sayısal derslerin müfretdatları birbirine yakın olsa da özellikle Amerika ve Kanada'da öğrenciler derslerin seviyelerini de seçme imkanına sahiptir. (örneğin Advanced Placement) Fakat Türk lise müfredatı uluslararası bir müfredat olmadığı için birçok ülkede öğrencinin alacağı beşeri derslerin adları aynı olsa da müfredat farklılıkları vardır. Bu sebeple bir öğrencinin alacağı dersler ve bu derslerin seviyesine uygun seçmesi danışmanının en önemli görevlerinin başında gelmektedir.
 • Gideceğim ülkede yerleştirileceğim bölgeyi ve şehri seçebilir miyim?
  Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı katı programlar dışındaki birçok programda ve Kanada'da bölge ve şehir seçilebilir.
 • Lise Değişim Programı sırasında derslerde başarısız olursam ne olur?
  Lise değişim programları sanılanın aksine oldukça disiplin, dikkat ve başarı isteyen programlardır. Bu sebeple öğrencinin bu programlara kabul edilmesi ve doğru programla eşleştirilmesi önem taşımaktadır. Bir öğrencinin program içerisinde dersleri kötüye giderse ikaz alır ve takibe alınır, dersleri düzeltmek için çaba sarfetmez ise programdan çıkarılarak Türkiye'ye geri gönderilebilir. Bu sebeple öğrencilerin program boyunca derslerini dikkatle takip etmesi önemlidir. Ovygo olarak öğrencilerimize tüm akademik sürecini ABD ve Kanada'daki bölge temsilcileriyle düzenli olarak takip etmekte ve hem ailesine hem de Türkiye'deki okuluna bu konuda bilgi vermekteyiz.
 • Burs imkanlarınızdan nasıl faydalanabilirim?
  Ovygo her yıl belirli sayıda öğrenciye cömert burslar tanımaktadır. ovygo üzerinden başvuru gerçekleştiren öğrenciler arasında akademik başarı ve ihtiyaca bağlı olarak burslar verilmektedir. Burs şartlarını öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Şuan lise son sınıf öğrencisiyim ve seneye mezun olmuş olacağım. Programlara katılmam mümkün mü?
  18 yaşını aşmamış her öğrenci bu program ile yurt dışında lise eğitimini tecrübe etme imkanına sahiptir. Lise son sınıftaki bir öğrenci 12. sınıf sonrası 12+1 olarak adlandırılan post-graduate programından faydalanabilir.
 • F1 ve J1 Programları arasında nasıl bir fark var?
  Amerika Birleşik Devletleri uluslararası eğitim konusunda en çok tercih edilen ve en iyi eğitim seçenekleri sunan ülkelerin başında gelmektedir. F1 ve J1 Programları ise aslında ABD'de lise okumak için almanız gereken vize türüne göre adlandırılmıştır. J1 Programları vize türünden dolayı lise değişim programı süresini her öğrenci için en fazla 10 ay olarak kısıtlanmaktadır. Fakat F1 Programları ise takip eden yıllarda da devam edilebilecek lise eğitimini sağlayacak bir vize türüyle çalışır ve çok daha esnektir.
 • Lise Değişim Programları için dil yeterliliğimi nasıl kanıtlayabilirim?
  Lise değişim programlarının tek kabul ettiği sınav türü ELTIS sınavıdır. Eltis sınavı kurumumuz tarafından uygulanmaktadır.
 • Lise Değişim Programlarında kaldığım aileyi ben mi seçiyorum?
  Hayır, lise değişim programlarının güvenlik basamakları gereği öğrencinin kalacağı aile karşı ülkedeki kurum tarafından seçilmektedir ve öğrenci okuyacağı okula en yakın mesafede bulunan güvenlik denetiminde geçmiş ve gönüllü olarak misafir öğrenci ağırlamak isteyen aile ile eşleştirilmektedir.
 • Aile değişikliği yapılabilir mi?
  Lise değişim programlarının öncelikli amacı olan farklı kültürleri tanımak ve saygı duymaktır bu sebeple aile değişikliğnini zorunlu ve riskli haller dışında keyfi olarak yapılması tavsiye edilmemektedir. Eğer aile ile ilgili ciddi bir sorun varsa o zaman öğrencinin aile değişikliği Bölge Yetkilisi tarafından hızla yapılmaktadır.
 • Almanya'daki lise sistemi nasıl yapılandırılmıştır?
  Almanya'daki lise sistemi, Gymnasium (üniversiteye hazırlık), Realschule (orta düzey) ve Hauptschule (meslek odaklı) gibi farklı türde okullardan oluşur. Öğrenciler genellikle 5-12 veya 5-13 arasındaki sınıflarda lise eğitimi alırlar, eyalete bağlı olarak değişebilir.
 • Almanya'daki liselere kabul için gereken şartlar nelerdir?
  Giriş şartları okul türüne ve federal eyaletlere göre farklılık gösterir. Gymnasium genellikle yüksek akademik başarı gerektirirken, Realschule ve Hauptschule daha esnek şartlara sahiptir. Bazı okullar ayrıca Almanca dil yetkinliği isteyebilir.
 • Almanya'daki liselerde öğrencilerin üniforma giymesi zorunlu mudur?
  Hayır, Almanya'daki liselerde genellikle üniforma giymek zorunlu değildir. Öğrenciler genellikle rahat kıyafetler giyerler. Ancak bazı özel okulların belirli giyim kuralları olabilir.
 • Almanya'daki liselerde hangi dersler verilmektedir?
  Müfredat matematik, fen bilimleri, dil (Almanca ve genellikle İngilizce), sosyal bilimler, sanatlar ve beden eğitimi gibi dersleri içerir. Gymnasium öğrencileri genellikle daha geniş bir müfredat ve daha ileri düzeyde dersler alır.
 • Almanya'daki liseler nasıl finanse edilmektedir?
  Almanya'daki devlet okulları temel olarak federal eyaletler tarafından finanse edilir. Özel okullar ise öğrenim ücretleri, bağışlar ve bazen devlet desteği ile finanse edilir.
 • Almanya'daki liselerde herhangi bir ekstrakuriküler faaliyet bulunuyor mu?
  Evet, birçok Alman lisesi spor kulüpleri, drama kulüpleri, tartışma takımları, müzik toplulukları gibi ekstrakuriküler faaliyetler sunar. Bu faaliyetler öğrencilere kişisel gelişim ve sosyal etkileşim fırsatları sunar.
 • Almanya'daki okul gününün süresi nedir?
  Okul saatleri değişebilir, ancak öğrenciler genellikle bazı diğer ülkelere göre daha kısa bir okul gününe sahiptir. Dersler genellikle sabah başlar ve erken öğleden sonra biter. Öğleden sonraki aktiviteler, çalışma oturumları veya ekstrakuriküler etkinlikler olabilir.
 • Uluslararası öğrenciler Almanya'daki liselere katılabilir mi?
  Evet, uluslararası öğrenciler Almanya'daki liselere katılabilir. Bazı okullar uluslararası öğrenciler için özel programlar sunar ve birçok öğrenci de değişim programlarına katılır.
 • Teknoloji sınıfta nasıl kullanılıyor?
  Almanya'daki liseler giderek daha fazla teknolojiyi öğretim yöntemlerine dahil ediyor. Öğrenciler öğrenme ve araştırma için dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya etkileşimli tahtalar kullanabilirler.
 • Almanya'daki liselerde standartlaştırılmış testler var mı?
  Evet, bazı eyaletlerdeki öğrenciler liselik eğitimlerinin sonunda Abitur gibi standartlaştırılmış sınavlara girerler. Bu sınavlar üniversite kabulünde önemli bir rol oynar.
 • Öğrenciler Almanya'daki liselerde yarı zamanlı işlerde çalışabilir mi?
  Evet, öğrenciler yarı zamanlı işlerde çalışabilirler ancak çalışmanın öğrenimlerine olumsuz etki etmemesi için düzenlemeler bulunmaktadır.
 • Öğrenme farklılıkları olan öğrenciler için hangi destekler sunulmaktadır?
  Almanya'daki liseler, özel eğitim programları ve uyum sağlamak için destekler aracılığıyla öğrenme farklılıkları olan öğrencilere yardımcı olurlar. Okul yönetimi ile ihtiyaçları iletişim kurmak önemlidir.
 • Lise sonrası yükseköğrenim için nasıl başvuru yapılır?
  Öğrenciler genellikle lise sonuçlarına dayalı olarak yükseköğrenim başvurusu yaparlar. Üniversitelere doğrudan başvurabilir veya derece programına bağlı olarak merkezi başvuru platformları kullanabilirler.
 • Almanya'daki liselerde okul tatilleri var mı?
  vet, yıl boyunca yaz, sonbahar, kış ve bahar tatilleri gibi birçok okul tatili bulunur. Kesin tarihler federal eyaletlere göre değişebilir.
 • Almanya'daki liselerde öğretmenlerin rolü nedir?
  lmanya'daki liselerde öğretmenler, öğrencilere eğitim, rehberlik ve destek sağlamada önemli bir rol oynarlar. Öğrenmeyi kolaylaştırırlar, müfredat geliştirirler ve öğrenci ilerlemesini değerlendirirler.
 • Öğrenciler Almanya'daki liselerde derslerini seçebilir mi?
  Gymnasium öğrencileri genellikle ilgi alanlarına ve gelecekteki hedeflerine göre daha ileri düzey dersler seçme özgürlüğüne sahiptir. Ancak belirli ders seçenekleri okulun müfredatına bağlıdır.
 • Almanya'daki liselerde disiplin nasıl sağlanır?
  Disiplin genellikle net kurallar, saygılı iletişim ve destek yapılarıyla sağlanır. Okullar genellikle disiplin komiteleri veya danışmanlar aracılığıyla davranışsal sorunları ele alırlar.
 • Lise sırasında yurt dışında eğitim fırsatları var mı?
  Bazı Alman liseleri yurt dışında eğitim programları sunar, bu da öğrencilere belirli bir süre için başka bir ülkede eğitim alma fırsatı sunar. Bu, kültürel farkındalığı ve dil becerilerini artırabilir.
 • Öğrencilerin kariyer seçeneklerini keşfetmeleri için hangi kaynaklar sunulmaktadır?
  Almanya'daki liseler genellikle öğrencilere ilgi alanlarını, güçlü yönlerini ve potansiyel kariyer yollarını keşfetmelerine yardımcı olacak kariyer danışmanlık hizmetleri sunar. Bu rehberlik öğrencilere gelecekleri hakkında bilinçli kararlar almalarında yardımcı olabilir.
bottom of page