top of page

Eğitimciler için

Doğası ve üstlendiği sorumluluk gereği eğitim kurumlarında çalışan yöneticiler ve ekipler tüm diğer kurumlardan farklı olan ve farklı olması gereken hedeflerle çalışır. Sarmal yapıda 12 yıllık bir süreç ve dolayısıyla 12 yıla yayılan çoklu hedefler sürdüren eğitim kurumlarında kayıt sayısı belki de yönetilmesi ve başarılması en kolay hedeflerden biridir. Sürdürülebilir ve sürekli akademik başarı, akademik başarının ödüllendirilmesi ve bursluluk, müfredat dışı ve okul sonrası programlar, öğrenci ve veli memnuniyeti, veli ve kayıt ilişkileri, toplum ve sosyal sorumluluk ilişkileri, mezun ilişkileri, işe alım ve işte tutulum gibi niteliksel ve niceliksel bir çok hedefle çalışan yöneticinin, çalışanın, öğretmenin ve takımların profesyonel hayatında bir desteğe ihtiyaç duyduğu ise aşikardır. Ovygo olarak ICF (International Coaching Federation) sertifikalı ve 25 yıl boyunca Türkiye’nin en köklü K-12 eğitim kurumlarında öğretmen, müdür yardımcısı, okul müdürü ve akademik direktör olarak çalışmış, 5 farklı okula kurucu müdürlük yapmış ekip üyemiz profesyonel koç ile öğrenci, ebeveyn ve okul üçgeninin bütünlüğünün dokunulmazlığına saygıyla kişiselleştirilmiş hizmet veriyor, eğitim sektörüyle her alanda beraber yürüyebilmek adına eğitimciler tarafından eğitimciler için hazırlanmış özel programlar ve seminerlerle eğitimcilerin gelişim alanlarını destekleyecek çözümler sunmak ve öğrenci ile eğitim kurumlarının uluslararası kimlik edinmek için çıktığı bu yolda eğitimcilerin de yeni yetkinlikler kazanmasına katkı da bulunmak adına hareket ediyoruz.

Seminerlerimiz

1 - Veli İlişkileri Süreci Yönetim Seminerleri

Eğitim kurumları, geleneksel işletmelerden farklı olarak hizmet sağladığı paydaşlarına karşı çok daha büyük sorumluluklara ve yükümlülüklere, bununla birlikte de çok daha farklı iletişim süreçlerine sahiptir. Eğitim kurumlarının her yıl en az 8 ay ve öğrencinin mutluluğu sağlanabilir ise neredeyse 14 yıl boyunca, veliler ile eğitimcilerin her gün inişli çıkışlı bir ilişki içinde olduğunun farkına varması, söz konusu bu ilişkinin sağlıklı ve gerçek anlamda başarıyla sürdürülebilmesi adına hem idari hem de akademik görevlerde bulunan eğitim çalışanlarına yönelik düzenli ve sürdürülebilir yatırımlar yapması gerekmektedir. Eğitimcilerin koçvari yetenekler edinerek hem veli ilişkileri kanalında kendini güçlendirmesi hem de yeni nesil lider-çalışan-müşteri ilişkilerine yönelik yetkinlikler geliştirmesi adına, doğrudan ihtiyaca, veli ve eğitmen profiline ve beklentilere yönelik planlanan esnek ve özel hizmet içi eğitim olarak değerlendirilebilecek “Veli İlişkileri Süreci Yönetim Seminerleri” öğrenci, veli ve okul üçgeni arasında iletişimin güçlenmesi ve köklenmesi adına eğitimciler tarafından eğitimciler için geliştirilmiş seminerlerdir. Katılacak eğitimcilerin beklentileri ve okuldaki veli-eğitimci, eğitimci-yönetici, eğitimci-öğrenci ilişki dinamikleri gözlemlenerek seminer içerikleri detaylandırılır. Seminerler 3 gün boyunca 4’er saatlik oturumlarla gerçekleştirilir.

2 - Eğitimciler için Öğrenci ve Başarıya Koçluk Seminerleri

Eğitimcilerin eğitim dünyasında benimsenen yeni nesil yaklaşımlarla edindiğini en büyük sorumlulukların başında, dersine girsin girmesin aynı kampüsü paylaştığı öğrencilere yönelik gösterdiği, öğrencinin psikolojik ve akademik gelişimin destekleyen koçluk geliyor. Öğrencinin değer gelişimini destekleyen, mizaç ve karakter özelliklerinin şekillenmesine destek veren, belirgin yeteneklerin desteklenmesi yanı sıra gizli veya gölgede kalmış yeteneklerin ortaya çıkmasına olanak sağlayan, zaman yönetimi, sınav kaygısı, akran zorbalığı, özgüven eksikliği gibi problemlerin aşılmasında öğrenciye koçluk vermesi beklenen eğitimciler, “Eğitimciler için Öğrenci ve Başarıya Koçluk Seminerleri” ile 21. yüzyılın en büyük yetkinlik eksiklerinden birini tamamlayacak 4 gün süren ve eğitimciler tarafından eğitimciler için hazırlanan interaktif analizlere ve vaka çalışmasına dayalı bir kişisel gelişim sürecine dahil olurlar.

3 - Eğitim Yöneticileri için Liderlik Seminerleri

Sürdürülebilir ve sürekli akademik başarı, akademik başarının ödüllendirilmesi ve bursluluk, müfredat dışı ve okul sonrası programların planlanması, öğrenci ve veli memnuniyeti, veli ve kayıt ilişkileri, toplum ve sosyal sorumluluk ilişkileri, mezun ilişkileri, işe alım ve işte tutulum gibi niteliksel ve niceliksel birçok hedefle çalışan eğitim yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmek ve genişletmek adına hazırlanan “Eğitim Yöneticileri için Liderlik Seminerleri”, 21. yüzyıl yetkinliklerine odaklanarak geleneksel yöneticiliğin dışında bir liderliğin eğitim sektöründe mümkün kılmak isteyen eğitimcilere özel hazırlanmış 3 günlük yoğun bir programdan oluşur. Eğitim kurumlarına 20 yılı aşkın süredir liderlik yapan profesyonelleri birincil kaynak alarak hazırlanan seminerler, okul müdürü, müdür yardımcısı ve zümre başkanları gibi akademik yöneticiler dışında eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi adına destek hizmeti veren muhasebe, bilgi teknolojileri, veli ilişkileri, kurumsal iletişim gibi departmanların yöneticilerinin de katılımına uygun olarak geliştirilmiştir.

4 - Uluslararası Eğitimci Seminerleri

Eğitimin uluslararasılaşması gerektiğine inanan ve kendi yetkinliklerini bu alanda geliştirmek isteyen eğitimciler için tasarlanan, teorik bilginin pratik uygulamalarla desteklendiği ve yaşam boyu eğitim anlayışıyla eğitim alanındaki yetkinliklerini uluslararası eğitim ve uluslararası programlar temelinde geliştirmek isteyen eğitimiclere yönelik Uluslararası Eğitimci Eğitimleri, bu alanda kendini geliştirmek isteyen eğitimciler kadar kurumsal olarak okulu içinde uluslararası eğitim yetkinliklerine sahip bir ekip kurmak isteyen yönetici ve eğitim kurumlarına da hitap eder.  “Uluslararası Eğitimci Seminerleri”, uluslararası eğitimi kurum kültürüne yerleştirmek isteyen eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin 2 gün boyunca zengin kaynaklarla, pratiklerle, methodlarla ve uluslararası bağlantılarla katılımcıları yeni dünyanın uluslararası eğitim anlayışlarıyla tanıştırır. Anaokulundan liseye tüm K-12 seviyelerinde farklı içeriklerle ve yöntemlerle uluslararasılaşmanın mümkün olması sebebiyle kurumun veya eğitimcilerin beklenti ve taleplerine göre farklı seminer materyalleri özelleştirilerek katılımcılarla buluşur.

5 - Eğitimcide Dil Yetkinlikleri Atölyeleri

Uluslararası eğitim yolunda adım atmaya başlayan eğitim kurumlarında çalışan eğitimcilerin kurumun edindiği yeni kimliğe uyum sağlaması ve kültürel anlamda global kimliğe "merhaba" diyen okullarında kendi dil yetkinliklerini geliştirerek istemesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yetişkinlerin dil yetkinliklerini arttırmaya yönelik kurgulanan ve yaşam boyu eğitim felsefesiyle eğitimcilerin zamana yayılmış bir dil öğrenme serüvenini mümkün kılan Dil Yetkinlikleri Atölyesi, talebe ve katılıma bağlı olarak kurgulanan konuşma ve okuma odaklı sömestire yayılan bir eğitim programıdır. Haftada 4 saatten oluşan atölye çalışmaları, tüm zümrelerden eğitimcilerin kur süstemiyle dahil olabileceği esnek bir yapıya sahiptir.

Veli İlişkileri Süreci Yönetim Seminerleri
Eğitimciler için Öğrenci ve Başarıya Koçluk Seminerleri
Eğitim Yöneticileri için Liderlik Seminerleri
Uluslararası Eğitimci Seminerleri
Eğitimcide Dil Yetkinlikleri Atölyeleri
bottom of page