top of page
kurum

Eğitim Kurumları için

Bu topraklarda yetişmiş bilinen ilk devrimcilerden Efesli Heraklitos’un herkesçe bilinen bir sözü vardır: “Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz.” Dünya hep değişti, hep değişiyor, hep değişecek. Bizi birbirimize yakınlaştıran bu içinde bulunduğumuz yeni dünya, ortak diller, ortak tarihler ve ortak gelecekler kurmak için bize fırsatlar sunarken bir yandan da bilgiyi ve dolayısıyla eğitimi ortaklaştırıyor. 

 

Hiç olmadığı kadar erişilebilir ve ortak hale gelen eğitim ekosistemi içinde eğitim kurumlarının, öğrencilerinin beklentisine paralel bir şekilde uluslararası eğitim modülleriyle tanışması ve farklı uluslararası programları öğrencileriyle buluşturarak hem öğrencilerine hem de mezunlarına global bir kimlik kazandırması adına danışmanlık veriyor; anaokulundan liseye tüm seviyelerde Montessori, PYP, iPrimary, Advanced Placement, IGCSE, A-Level ve IB gibi uluslararası programları devreye alarak eğitim müfredatlarını uluslararası standartlarla eşitlemek isteyen K-12 kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz.

 

Ulusal müfredata ek uluslararası müfredatları bünyesine katmak isteyen eğitim kurumlarına işe alımdan kaynak planlamasına, eğitmen ve yönetici eğitiminden ders mimarisine, dijital ve teknik altyapıdan ödeme ve kayıt altyapısına kadar kapsamlı, 360 derece ve kişiselleştirilmiş danışmanlık ve hizmet veriyoruz.

Uluslararası Programları Tanıyalım!

Uluslararası Programları Tanıyalım

Uluslararası Anaokulu Programları

1 - Montessori

Montessori yaklaşımının temeli bireysel eğitime dayanır ve yetişkinin bu eğitim anlayışındaki temel işlevi, gelişim dönemindeki çocuğun önündeki engelleri kaldırmak ve onun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu yaklaşımda her çocuğun kendine özgü bir birey olduğu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebildiği kabul edilir. Çocuklara araştırma, deneme, hatalar yapma ve bunları kendi kendilerine düzeltebilmeleri için fırsatlar tanınmalıdır. Eğitim çocuğun sahip olabileceği deneyimleri zenginleştirme ve tecrübelerini ilerletme yönünde ona olanaklar sunulmasıyla mümkün olabilir.

2 - Regio Emilia

Çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınarak hazırlanan program, çocukların hayatın anlamıyla ilgili cevaplar aradıklarını önkabul alarak eğitim programını oluşturur. Bu program özelinde çocuklara aradıkları cevabı vermek için acele etmemek, onun yerine cevabı kendilerinin bulması için teşvik etmek gerektiği değerlendirilir. Erken çocukluk eğitiminde yapılması gereken, çocuklara gelişimlerini destekleyici ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam yaratabilmek ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat tanımaktır. Regio Emilia programındaki en önemli kural çocukların sayısız yaratıcı, entellektüel ve iletişimsel potensiyelleri olduğunu kabul etmek ve her birine saygı göstermektir. Çocuklar teoriler geliştiren, bilgi üreten, gözlem yapan, aktif deneyimler edinen, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden farklı kaynaklara sahip olan kişilerdir.

Uluslararası Anaokulu Programları

Uluslararası İlkokul-Ortaokul Programları

1- PYP

PYP (Primary Years Program), International Baccalaureate (IB) tarafından yönetilen ve anaokulundan beşinci sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik geliştirilrn bir eğitim programıdır. Program, öğrencileri IB MYP’ye hazırlar ve dil, sosyal bilgiler, matematik, fen ve teknoloji, sanat, sosyal ve beden eğitimi gibi alanlarda öğrencinin gelişimini destekler. Öğrencilerin program süresince ikinci bir dil öğrenmeleri gerekmektedir. Değerlendirme, IB tarafından sağlanan stratejilere ve müfredat modelinde belirtilen öğrencilerin ne öğrenmesi gerektiğine ilişkin yönergelere göre öğretmenler tarafından yapılır.

2- MYP

MYP (Middle Years Program) , International Baccalaureate (IB) sürekliliğinin bir parçası olarak dünya çapında 11 ila 16 yaş arasındaki öğrencilere yönelik geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Program, öğrencileri iki yıllık IB Diploma Programına hazırlamayı amaçlamaktadır. 108 ülkede 1.358 okul tarafından kullanılan program 1994'ten beri uluslarası müfradatın bir parçasıdır. MYP’de öğrencilerin sekiz ders grubunun tamamında eğitim almaları gerekmektedir.

3 - Cambridge International Primary

Cambridge International Primary, öğrencilere geniş ve dengeli bir eğitim sağlayan, okul, iş ve yaşamları boyunca başarılı olmalarına yardımcı olma becerileri kazandıran İngiltere merkezli bir ilkokul programıdır. İngilizce, matematik ve fen bilimleri de dahil olmak üzere seçebilecek on ders ile yaratıcılığı, ifadeyi ve beden & ruh sağlığını çeşitli şekillerde geliştirmek için birçok fırsat yaratılır. Müfredat PYP’ye göre daha esnektir, böylece öğrencilerin beklentileri ve insan kaynağına bağlı olarak program şekillendirilebilir.  Konuların herhangi bir kombinasyonda sunulabiliyor olması, programın eğitimin planının bağlamına, hızına ve okul önceliklerine uyacak şekilde uyarlanabiliyor olmasını sağlar. Okullarımızın birçoğu Cambridge International Primary'i ulusal müfredatlarının yanında iki dilli eğitim programının bir parçası olarak sunmaktadır.

4 - Cambridge International Lower Secondary

Cambridge International Lower Secondary, öğrencinin lise eğitimi öncesi ihtiyaç duyabileceği tüm akademik ve sosyal becerileri uluslararası kaynaklarla beslemeyi amaçlayan ve lise seviyesinde katılacağı uluslararası programa baz oluşturan 10 farklı ders seçeneğine sahip esnek ve seçmeli olarak kurgulanabilen bir programdır. Okullarımız, Cambridge International Primary’de olduğu gibi genellikle ulusal müfredatlarına paralel bir şekilde bu uluslararası müfredatı uygular.

5 - Pearson iPrimary

Pearson iPrimary, ilkokullarda İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Küresel Vatandaşlık derslerini içeren ilkokul öğrencilerine uygun İngiltere temelli bir programdır. iPrimary, örnek çalışma planları, örnek çalışma birimleri, dahili olarak değerlendirilen ilerleme testleri, harici olarak değerlendirilen başarı testleri ve kapsamlı bir mesleki gelişim programı ile zengin bir içerikle birlikte gelir. Cambridge programları gibi esnek bir yapıya sahip program, öğrencinin ortaokul eğitimi öncesi ihtiyaç duyduğu uluslararası temeli sağlar.

6 - Pearson iLower Secondary

Uluslararası bir yaklaşımla en güncel İngiliz Ulusal Müfredatına dayanan program, ikinci dil olarak İngilizce öğrenenler (ESL) düşünülerek özel olarak geliştirilmiştir. Uluslararası odaklı bir müfredatla öğrencileri global bir kimliğe kavuşturan program,  kültürel açıdan alakalı örnekler ve kaynaklarla bilginin kalıcı olmasını sağlamayı hedefler.

Uluslararası İlkokul - Ortaokul Programları

Uluslararası Lise Programları

1 - Cambridge International Higher Secondary

  • Cambridge IGCSE

Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası (IGCSE), Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilmiş İngilizce dil tabanlı uluslararası bir eğitim programıdır. Okullarımızda öğrenciler müfredatı 9. sınıfın başında çalışmaya başlar ve sınava 10. sınıfın sonunda girer. Yeterlilikler bireysel çalışma konularına dayanmaktadır, bu da öğrencinin aldığı ve başarıyla tamamladığı her konu için bir "IGCSE" yeterliliği aldığı anlamına gelir. IGCSE kapsamında "temel" dersler arasında Birinci Dil, İkinci Dil, Matematik ve Fen Bilimleri gibi ulusal müfredatla uyumlu dersler bulunduğundan liseler IGCSE müfredatını ister mevcut müfredata paralel isterse de ikame ederek MEB tarafından onaylı programlar olduğu için doğrudan uygulayabilirler.

 

  • Cambridge International AS Level / A Level

Cambridge International AS Level ve A Level, üniversite eğitimi için hazırlık sağlayan uluslararası gerçerliliğe sahip yeterlilik programlarıdır. Programı uyguladığımız okullar ve öğrenciler Cambridge Uluslararası AS ve A Level programlarını çok yönlü ve mevcut konu seçeneklerinin fazlalığı sebebiyle oldukça esnek bulmaktadırlar. Öğrenciler kendi gelecek planlamaları için doğru olan konuları seçme özgürlüğüne sahipken, okullar ise profesyonel bir uluslararası eğitim modülünü sahip olduğu insan kaynağına göre uygulayabilme imkanına sahip olurlar.  Cambridge International AS ve A Level müfredatları özellikle uluslararası öğrenci kitlesi için oluşturulmuş, dünya çapındaki çok çeşitli Cambridge okullarına uyacak ve herhangi bir kültürel önyargıdan kaçınacak şekilde dikkatlice tasarlanmıştır. Cambridge International AS ve A Level programlarının yapısı ve yönetimi de dünyanın dört bir yanındaki Cambridge okullarının ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiştir..

2 - Pearson Edexcel

  • ​Edexcel International GCSE (9-1)

Pearson tarafından uygulaması yapılan Edexcel International GCSE, erken dönem lise öğrencilerinin AS Level ve A Level derslerine hazırlık aşamasını sağlamakla birlikte uygulama pratikliği ve gerekliliklerinin birçok uluslararası programdan daha az olması sebebiyle yine birçok okul tarafından tercih edilen uluslararası programların başında gelmektedir. Cambridge programları gibi ders bazlı yeterliliği sağlayan Edexcel International GCSE, öğrencilerin temel uluslararası akademik yeterliliğini kanıtlar niteliktedir.

 

  • Edexcel International AS Level / A level

İngiliz eğitim sisteminden hareketle oluşturulan ve uluslararası eğitim modülleri arasında en çok bilinen modüllerden biri olan AS Level/A Level programı, Cambridge programına paralel özelliklere sahip bir şekilde okullarda mevcut müfredata paralel veya ikame olarak uygulanabilirler.

Uluslararası Lise Programları
igcse programları

College Board® Advanced Placement® Programı

Henüz lisedeyken öğrencilere üniversite seviyesinde müfredatla tanışma fırsatı veren AP Programı, yurt dışı üniversite başvurularında başvuru yaptığı üniversitelere öğrencinin kendisine yüksek hedefler koyduğunu, zorlu bir müfredatın altından kalkabildiğini gösterir. Bu program kapsamında ders alan öğrenciler, seçkin üniversitelere yapacakları başvurularda avantaj sahibi olmakla beraber, başarılı oldukları AP sınavlarıyla o derslerden üniversitede muaf olma imkânına da sahip olabilirler. Harvard, Yale, Stanford, MIT, Princeton gibi Birleşik Devletler'deki Ivy League üniversitelerine başvururken lise öğrencilerini daha rekabetçi hale getiren Advanced Placement sınavları, Imperial College, Oxford ve Cambridge gibi İngiltere Üniversitelerine başvurmak için ise Türkiye’den başvuran öğrenciler için önkoşul olarak görülmektedir. Bu okullar dışında Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler’deki diğer pek çok üniversite de AP programına katılmış ve başarı sağlamış öğrencileri kayıt kabullerinde öncelemektedirler. Kanada dâhil 60'dan fazla ülkede tüm üniversitelerin öğrencilere kabul ve burs verirken öğrencinin başvuru kalitesini ölçümlemek adına değerlendirmeye aldığı Advanced Placement, öğrencilerin üniversitede okumak istediği bölüme göre lise eğitimi boyunca istediği eğitim yılı içinde girdiği, tercih ederek hazırlandığı branş sınavları olarak da görülebilir.

 

Programın en önemli ve eğitim kurumları için uygulanabilirlik getiren özelliklerinden biri 38 akademik branşta verilen derslerin tamamının 9'dan 12. sınıfa tüm öğrencilerin katılımına açık olması ve karma sınıf yapısıyla (her sınıftan öğrencinin eş zamanlı olarak derse katılabilmesi) derslerin işlenebilmesidir.

advanced placement
Advanced Placement

International Baccalaureate DP (IBDP)

IBDP, dünya çapında 140 ülkede 16-19 yaş arası gençlere yönelik uygulanan iki yıllık bir eğitim programıdır. Program, yükseköğretime giriş için uluslararası kabul gören bir yeterlilik sağlar ve dünya çapında birçok üniversite tarafından tanınır. Program 1960'ların başından ortalarına kadar İsviçre'nin Cenevre kentinde bir grup uluslararası eğitimci tarafından geliştirilmiş, altı yıl süren ve 1975 yılında sona eren bir pilot programın ardından iki dilli bir diploma programı olarak uluslararası eğitim dünyasına sunulmuştur.

IB

Uluslararası Programlar Ne İşe Yarar?

Hangi uluslararası eğitim programı uygulanırsa uygulansın, eğitim kurumlarında böyle bir dönüşümü başlatacak yöneticilerin ilk hedeflemesi gereken konu dünya vatandaşı gençler yetiştirmek ve tüm dünyada saygı ile karşılaşan mezunlara sahip olmaktır. Dünyaya bağlı, İngilizce’yi sadece İngilizce dersinde değil hayatın bütününde kullanabilen, dünyada yayınlanan ve gelecekte yayınlanacak tüm bilimsel çalışmaları anlayıp yorumlayabilecek, kendine meydan okumayı seven, bilen ve daha önemlisi kendini yenileyebilen gençler yetiştirmek isteyen eğitim kurumlarının en önemli silahı olan uluslararası programlar, bu programları sağlayan okullardan mezun olan öğrencilere de daha parlak bir gelecek kurma imkanı sağlar.

 

Dünya üniversiteleri nezlinde Milli Eğitim sistemimizin niteliği ve kalitesine yönelik bilinmezlikleri ortadan kaldıran uluslararası programlar, bu programlara katılan öğrencilere uluslararası arenada kıyaslanabilir ve karşılaştırılabilir yetkinlik notlandırmaları kazandırırken, yurt dışı üniversite başvurularında ve bu üniversitelere yaptıkları burs başvurularında öğrencilere çok yüksek avantaj ve fayda sağlamaktadır.  

Uluslararası Programlar Ne İşe Yarar?

Eğitim Kurumlarına Nasıl Destek Veriyoruz?

Mevcut eğitim planlarına ek olarak uluslararası program uygulamak isteyen eğitim kurumlarına Ovygo olarak 360 derece danışmanlık ve operasyon yönetimi desteği sağlıyoruz. Eğitim kurumlarına ilgili dersleri kendi öğrencilerine sağlayabilecekleri online eğitim sistemini geliştirip veriyor, programın sevk ve idaresi için sınav yönetimi, dijital ve basılı kaynak temini, kayıt ve ödeme takibi, raporlama ve eğitmen sağlayarak sorunsuz bir uluslararası eğitim ekosisteminin kurulmasında ve yönetilmesinde eğitim kurumlarına partnerlik yapıyoruz.

Eğitim Kurumlarına Nasıl Destek Veriyoruz?

Uluslararası Program Uygularken Dersleri Kimler Veriyor?

Ovygo olarak eğitim kurumlarının uygulamak istediği uluslararası programlara göre dersleri online olarak uzaktan işlemesi adına alanında uzmanlaşmış ve İngilizce dil yetkinlikleri olan akademisyen ve doktora adaylarıyla çalışıyor, öğrencilere sunulan derslerin sağlıklı ve akademik beklentileri karşılayabilecek şekilde gerçekleşmesi adına gerçek zamanlı denetlemeler ve kontroller gerçekleştirerek üniversite çalışanlarının öğrencilerle bir araya gelerek gerçek bir eğitim ortamı yaratmasını sağlıyoruz.

Uluslararası Programlarda Dersleri Kim Veriyor?
kurum

K-12 Kurumsal Danışmanlık Çözüm Ortaklarımız

british council
college board
cambridge assessment
Btec programı
Pearson
Advanced placement
bottom of page