top of page

Dil Seviye Sınavları: TOEFL vs. IELTS vs. Cambridge Qualifications vs. EnglishScore

Günümüzde dil öğrenmenin giderek önem kazandığı bir dünyada, İngilizce dil seviyesini ölçmek isteyen öğrenciler ve profesyoneller için pek çok seçenek mevcuttur. Bu sınavlar, kişinin dil yeterliliğini belirlemek ve akademik ya da iş yaşamında başarı elde etmek için gerekli olan gereksinimleri karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu blog içeriğinde, TOEFL, IELTS, Cambridge Qualifications ve EnglishScore gibi yaygın İngilizce dil seviye sınavlarını, zorluk, sınav süresi, geçerlilik ve saygınlık bağlamında kıyaslayacağız.


1. TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ETS (Educational Testing Service) tarafından düzenlenen en yaygın İngilizce dil seviye sınavlarından biridir. Sınav, dünya genelinde birçok üniversite ve akademik kurum tarafından kabul görmektedir.

 • Zorluk: Orta ila yüksek düzeyde zorluk seviyesine sahip olan TOEFL, özellikle akademik dil yetkinliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini kapsayan çeşitli bölümleri içerir.

 • Sınav Süresi: TOEFL iBT (Internet-based Test) olarak bilinen versiyonu 4 saat civarında sürmektedir. Sınav, genellikle aynı günde tamamlanır.

 • Geçerlilik: TOEFL sınav sonuçları, genellikle 2 yıl süreyle geçerlidir. Ancak bazı üniversiteler ve kurumlar farklı sürelerde değişiklik gösterebilir.

 • Saygınlık: TOEFL, Amerika merkezli olması ve uzun yıllardır dünya genelinde kabul görmesi nedeniyle yüksek saygınlığa sahiptir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite başvurularında yaygın olarak kullanılır.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ETS (Educational Testing Service) tarafından düzenlenen ve dünya genelinde yaygın olarak kabul gören bir İngilizce dil seviye sınavıdır. Özellikle yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunmak veya akademik amaçlı çalışmalar yapmak isteyen uluslararası öğrenciler için önemli bir değerlendirme aracıdır.

Sınav Formatı: TOEFL sınavı iki farklı formatta sunulur: TOEFL iBT (Internet-based Test) ve TOEFL PBT (Paper-based Test). Günümüzde iBT formatı daha yaygın olarak kullanılmaktadır ve genellikle bilgisayar tabanlı olarak yapılmaktadır.

TOEFL iBT formatında, sınav dört ana bölümden oluşur:

 1. Dinleme (Listening): Konuşma, diyalog ve konuşma parçalarını dinleyerek anlama becerisini ölçer.

 2. Okuma (Reading): Akademik metinlerden çeşitli soruları cevaplayarak okuma anlama yeteneğini değerlendirir.

 3. Yazma (Writing): Bir konu hakkında bağımsız bir yazı ve dinlediğiniz ve okuduğunuz materyalleri kullanarak bir konuşmayı özetleyen entegre bir yazı yazmayı içerir.

 4. Konuşma (Speaking): Kişisel deneyimlerinizi anlatma, bir konuşmayı özetleme ve akademik bir konuyu tartışma gibi becerileri ölçer.

TOEFL PBT formatı ise, bazı bölgelerde iBT formatının sunulamadığı durumlarda kullanılan daha eski bir kağıt tabanlı formattır ve sadece dinleme, yapı ve okuma bölümlerini içerir.

Sınav Süresi ve Puanlama: TOEFL iBT sınavı, dinleme, okuma ve yapı bölümlerinin yanı sıra internet tabanlı yazılı bir sınav olduğundan, genellikle 4 saat civarında sürer. Puanlama, her bölüm için 0 ile 30 arasında olmak üzere toplamda 120 puan üzerinden yapılır. TOEFL PBT sınavında ise puanlama farklıdır ve 310'a kadar puan alınabilir.

Geçerlilik: TOEFL sınav sonuçları genellikle 2 yıl süreyle geçerlidir. Sınav sonucunuzun geçerli olduğu süre boyunca, bir üniversiteye başvuruda veya diğer dil gerektiren durumlarda kullanılabilirsiniz.

Saygınlık: TOEFL, uzun yıllardır dünya genelinde kabul gören ve yüksek saygınlığa sahip bir sınavdır. Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülke başta olmak üzere pek çok üniversite ve akademik kurum TOEFL puanlarını kabul eder. Aynı zamanda göçmenlik başvurularında da dil yeterliliğini belirlemek için kullanılabilir.

TOEFL, uluslararası öğrencilerin ve dil bilgisini belgelemek isteyenlerin akademik ve profesyonel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan değerli bir dil seviye sınavıdır. Sınavın zorluk seviyesi, yaygınlığı ve kabul görmüşlüğü, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite eğitimi almak isteyenler için önemli bir tercih sebebi olmaktadır. Bu nedenle, TOEFL sınavına hazırlanırken, iyi bir dil hazırlık programı ve pratik testlerle kendinizi geliştirmek önemlidir.


2. IELTS (International English Language Testing System)

IELTS, İngiltere merkezli Cambridge English Language Assessment, British Council ve IDP Education tarafından ortaklaşa düzenlenen bir sınavdır. Hem akademik hem de genel sınav formatları mevcuttur.

 • Zorluk: IELTS, tüm dil becerilerini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) değerlendiren kapsamlı bir sınavdır. Akademik ve genel sınav formatları arasında bazı farklılıklar olsa da genellikle orta düzeyde zorluğa sahiptir.

 • Sınav Süresi: IELTS sınavı, akademik ve genel sınav formatlarına göre değişiklik gösterir. Genellikle 2 saat 45 dakika ile 3 saat arasında sürer.

 • Geçerlilik: IELTS sınav sonuçları da genellikle 2 yıl boyunca geçerlidir.

 • Saygınlık: IELTS, dünya çapında çok sayıda üniversite ve göçmenlik kurumu tarafından kabul görmesiyle saygın bir sınavdır. Hem akademik hem de göçmenlik amaçlı başvurularda tercih edilir.

IELTS (International English Language Testing System), İngiltere merkezli Cambridge English Language Assessment, British Council ve IDP Education tarafından ortaklaşa düzenlenen ve dünya genelinde kabul gören bir İngilizce dil seviye sınavıdır. Hem akademik hem de genel sınav formatları mevcuttur.

Sınav Formatı: IELTS sınavı, dört ana bölümden oluşur ve tüm dil becerilerini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) değerlendirmeyi amaçlar:

 1. Dinleme (Listening): Konuşma, diyalog ve monologları dinleyerek anlama becerisini ölçer. Farklı konuşmacılar ve aksanlar kullanılarak çeşitli dinleme materyalleri sunulur.

 2. Okuma (Reading): Akademik veya genel metinlerden çeşitli soruları cevaplayarak okuma anlama yeteneğini ölçer. Akademik sınavda, üniversite düzeyindeki metinler kullanılırken, genel sınavda günlük yaşamla ilgili metinler bulunur.

 3. Yazma (Writing): Akademik sınavda, bir grafik veya tabloyu yorumlayarak veya bir akademik konuyu tartışarak bir rapor veya makale yazmayı içerir. Genel sınavda ise, bir mektup yazma veya belirli bir konu üzerinde düşünceleri ifade etme becerisini ölçer.

 4. Konuşma (Speaking): Bireysel görüşme, kısa bir konuşma yapma, bir resim üzerinde konuşma ve tartışma becerilerini değerlendirir.

Sınav Süresi ve Puanlama: IELTS sınav süresi, akademik ve genel sınav formatlarına göre değişiklik gösterir. Genellikle IELTS sınavı, 2 saat 45 dakika ile 3 saat arasında sürer. Puanlama, her bölüm için 0 ile 9 arasında bir bant puanı şeklinde yapılır. Toplam puan, dört bölümün puanlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

Geçerlilik: IELTS sınav sonuçları da genellikle 2 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre içinde, bir üniversite başvurusu yapmak, göçmenlik başvurusunda bulunmak veya iş başvurusunda İngilizce dil becerilerinizi belgelemek için kullanılabilir.

Saygınlık: IELTS, dünya genelinde pek çok üniversite, dil okulu ve göçmenlik kurumu tarafından kabul gören saygın bir sınavdır. Özellikle İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve diğer İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim veya göçmenlik amaçlı başvurularda yaygın olarak tercih edilmektedir. Ayrıca, IELTS sınav sonuçları, iş başvurularında da dil yeterliliğini göstermek için kullanılabilir.

IELTS, uluslararası öğrencilerin, dil öğrenenlerin ve profesyonellerin dil seviyelerini belgelemek ve akademik veya iş yaşamında başarı elde etmek için önemli bir dil seviye sınavıdır. Hem akademik hem de genel sınav formatları sayesinde, farklı hedeflere yönelik uygun bir sınav seçeneği sunar. IELTS sınavına hazırlanırken, dil becerilerini geliştirmek ve örnek testlerle pratik yapmak, başarı için önemli bir adımdır.

3. Cambridge Qualifications

Cambridge Assessment English tarafından düzenlenen Cambridge Qualifications, IELTS ve TOEFL'dan farklı bir sınav ailesidir. Bu sınavlar arasında PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) ve CPE (Certificate of Proficiency in English) gibi seviyelere göre farklılaşan çeşitli sınavlar bulunur.

 • Zorluk: Cambridge Qualifications, farklı seviyelerde dil yeterliliğini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. PET'den CPE'ye kadar zorluk seviyesi artar.

 • Sınav Süresi: Cambridge sınavlarının süresi, seviyeye göre değişkenlik gösterir. Genellikle 1.5 ila 4 saat arasında sürer.

 • Geçerlilik: Cambridge sınavları da genellikle 2 yıl süreyle geçerlidir.

 • Saygınlık: Cambridge Qualifications, İngilizce dil öğrenimi ve sınavları alanında uzmanlaşmış bir kurum olan Cambridge Assessment English tarafından düzenlendiği için yüksek saygınlığa sahiptir. Özellikle İngiltere ve Avrupa ülkelerinde tercih edilir.

Cambridge Qualifications, İngiltere merkezli olan Cambridge Assessment English tarafından düzenlenen ve İngilizce dil seviyesini ölçmek için kullanılan bir dizi sınav ve sertifikasyon programını içerir. Cambridge Qualifications, farklı dil seviyelerini belgelemek ve dil öğrenme hedeflerini desteklemek için tasarlanmış çeşitli sınavları içerir.

Sınav ve Sertifika Seviyeleri: Cambridge Qualifications, dil seviyesini farklı aşamalarda belgelemek için çeşitli seviyelerde sınav ve sertifikalar sunar. En popüler sınav ve sertifika seviyeleri şunlardır:

 1. A2 Key (KET - Key English Test): Temel dil bilgisini ölçen bir sınavdır ve İngilizce iletişim için temel düzeyde yeterlilik sağlar.

 2. B1 Preliminary (PET - Preliminary English Test): Orta düzeyde dil bilgisini ölçen bir sınavdır ve günlük yaşamda basit iletişimi sağlar.

 3. B2 First (FCE - First Certificate in English): Orta üstü düzeyde dil bilgisini ölçen bir sınavdır ve iş veya eğitim amaçlı iletişim için uygun yeterlilik sağlar.

 4. C1 Advanced (CAE - Certificate in Advanced English): İleri düzeyde dil bilgisini ölçen bir sınavdır ve akademik ve profesyonel ortamlarda karmaşık iletişimi sağlar.

 5. C2 Proficiency (CPE - Certificate of Proficiency in English): Ustaca düzeyde dil bilgisini ölçen bir sınavdır ve ana dili gibi etkili iletişimi sağlar.

Her sınav, dil becerilerini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) değerlendiren çeşitli bölümlerden oluşur ve sınav sonucuna göre belirli bir seviyedeki dil yeterliliğini belgeleyen sertifika verilir.

Sınav Formatı: Her sınavın formatı ve içeriği seviyeye göre farklılık gösterir. A2 Key ve B1 Preliminary sınavları, dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerini içerirken, B2 First, C1 Advanced ve C2 Proficiency sınavları daha kapsamlı ve karmaşık bölümleri içerir.

Geçerlilik ve Saygınlık: Cambridge Qualifications sınavları, dil becerilerini belgelemek için dünya genelinde kabul gören ve tanınan sınavlardır. Sınav sonuçları genellikle ömür boyu geçerli olup, dil seviyenizi belgelendirmek ve akademik veya profesyonel hedeflere ulaşmak için kullanılabilir.

Cambridge Assessment English, dünya çapında dil eğitimi ve dil sınavları alanında uzmanlaşmış bir kurumdur ve Cambridge Qualifications sınavları, dil becerilerini ölçme ve değerlendirme konusunda yüksek saygınlığa sahiptir. Bu sınavlar, öğrencilerin ve dil öğrenenlerin dil yeterliliklerini belgelemek ve dil bilgisini geliştirmek için güvenilir bir kaynaktır.

Cambridge Qualifications, farklı seviyelerdeki dil yeterliliğini belgelemek ve dil öğrenenlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için çeşitli sınavlar ve sertifikalar sunan saygın bir dil eğitim ve sınav kurumudur. Sınavlar, öğrencilere ve dil öğrenenlere dil bilgilerini geliştirme ve akademik veya iş yaşamında başarı elde etme fırsatı sunar.


4. EnglishScore

EnglishScore, British Council tarafından geliştirilmiş dijital bir İngilizce dil seviye sınavıdır. Mobil uygulama aracılığıyla yapılan sınav, özellikle hızlı ve kullanıcı dostu bir değerlendirme imkanı sunar.

 • Zorluk: EnglishScore, IELTS veya TOEFL kadar kapsamlı olmasa da, temel dil becerilerini değerlendiren bir sınavdır ve orta düzeyde zorluğa sahiptir.

 • Sınav Süresi: Sınav, mobil uygulama üzerinden 60 dakika içinde tamamlanabilir.

 • Geçerlilik: EnglishScore sınav sonuçları genellikle 2 yıl boyunca geçerlidir.

 • Saygınlık: British Council tarafından düzenlenen sınav, dünya çapında kabul görmüş bir kurumun ürünüdür ve iş veya göçmenlik başvurularında değerlendirilebilir.

EnglishScore, British Council tarafından geliştirilen ve özellikle dijital platformda sunulan bir İngilizce dil seviye sınavıdır. İngilizce dil yeterliliğini ölçmek ve belgelemek isteyen herkesin kullanabileceği bir uygulama tabanlı sınavdır.

Sınav Formatı: EnglishScore, bir mobil uygulama aracılığıyla sunulur. Sınav, dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini değerlendiren bölümlerden oluşur.

 1. Dinleme (Listening): Konuşma ve diyalogları dinleyerek anlama becerisini ölçer. Farklı akıllı cihazlarda kullanıcı dostu bir ses sistemiyle sunulur.

 2. Okuma (Reading): Çeşitli metinlerden soruları cevaplayarak okuma anlama yeteneğini değerlendirir.

 3. Yazma (Writing): Belirli konular hakkında yazılı bir görevi tamamlamak suretiyle yazma becerisini ölçer.

 4. Konuşma (Speaking): Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla konuşma bölümünü gerçekleştirir ve belli konularda sesli olarak konuşur. Konuşmalar sesli kaydedilir ve değerlendirilir.

Puanlama ve Seviyeler: EnglishScore sınavı sonuçları, 0 ile 999 arasında bir puanla değerlendirilir. Puanlar, A1 (Temel Düzey) ile C2 (Ustaca Düzey) arasında belirli dil seviyelerine karşılık gelir. Kullanıcılar, puanlarına göre mevcut dil seviyelerini belirler ve dil geliştirme sürecindeki ilerlemelerini takip edebilirler.

Geçerlilik ve Saygınlık: EnglishScore, British Council tarafından geliştirilmiş ve dünya genelinde kabul gören bir sınavdır. Sınav sonuçları genellikle 2 yıl süreyle geçerlidir ve dil seviyesini belgelemek için bir referans olarak kullanılabilir. Özellikle İngilizce dil bilgisini belgelemek isteyen bireyler, sınav sonuçlarını iş başvurularında, dil eğitimlerinde veya diğer dil gerektiren durumlarda kullanabilirler.

Uygulama Avantajları: EnglishScore, diğer geleneksel sınavlardan farklı olarak dijital bir uygulama üzerinden yapılan bir sınavdır. Bu nedenle, kullanıcı dostu bir arayüz sağlar ve kullanıcılar için pratik bir sınav deneyimi sunar. Mobil uygulama sayesinde sınav, dilediğiniz zaman ve mekanda yapılabilir ve sonuçlar anında görüntülenebilir. EnglishScore, British Council tarafından geliştirilen, dijital platformda sunulan ve İngilizce dil yeterliliğini ölçmek isteyen herkesin kolayca erişebileceği bir sınavdır. Sınav, dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini değerlendirir ve kullanıcıların mevcut dil seviyelerini belirlemelerine ve dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Özellikle dijital sınav deneyimi arayanlar ve mobil uygulama üzerinden kolayca İngilizce dil seviyelerini belgelemek isteyenler için uygun bir seçenektir.Comments


Öğrenci isen
Ovygo ile neler başarabilirsin?

Lise Değişim Programları

Lise eğitiminizin bir bölümünü yurt dışında okuyarak erken yaşta uluslararası tecrübe edinebilir, İngilizce dil gelişiminizi tamamlayabilir, yurt dışında üniversite okumak istiyorsanız başvurunuzu güçlendirecek bir akademik tecrübeye sahip olabilirsin. 

Akademik Yaz Okulları

Yaz tatilini sadece gezmek ve eğlenmek için değil öğrenmeye devam etmek adına değerlendirmek isteyen öğrencilerden biri isen, hayalini süsleyen yurt dışı üniversitelerinden birinde akademik içerikli derslere katılabilir, üniversite ortamını birinci elden tecrübe edebilir, üniversitede okuyacağın bölümü tercih etmeden önce o bölümü gerçek anlamda deneyimleyebilirsin.

Yurt Dışında Dil Eğitimi

Biriktirdiğin tecrübeleri kendin için kullanarak hayalini kurduğun üniversitelerin kampüslerinde bir gelecek inşa edebilir, yurt dışında okumak istiyorsan dil gelişimini arttırarak üniversite başvurunu güçlendirmek adına yurt dışında dil eğitimi programlarına dahil olabilirsin. 

ogrenci.jpg
bottom of page