top of page

YES Programı ve Program Başvurusu

Kennedy-Lugar Gençlik Değişim ve Araştırma (The Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study - YES) Programı, dünya genelinden lise öğrencilerine Amerikan kültürüne ve eğitimine giriş yapmak için bir fırsat sunan dikkat çekici bir girişimdir. 11 Eylül 2001'deki trajik olayların ardından başlatılan YES Programı, kültürler arası anlayışı, iyi niyeti ve kalıcı arkadaşlıkları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


YES Programının Kökenleri

YES Programı, dünya gençleri arasında karşılıklı anlayışın gerekliliğine inanarak ABD Dışişleri Bakanlığı ile Eğitim ve Kültürel İşler Bürosu (ECA) tarafından kuruldu. YES Programı ismini, diplomasiyi ve eğitimi uluslararası barış ve işbirliği araçları olarak gören iki Amerikan Senatörü, Edward M. Kennedy ve Richard G. Lugar'dan almaktadır.


Programın Amaçları

YES Programının birkaç temel amacı vardır:

 1. Kültürel Değişimi Teşvik Etmek: YES Programının başlıca hedeflerinden biri kültürel değişimi teşvik etmektir. Diğer ülkelerden öğrencileri Amerika'da ağırlayarak ve Amerikalı öğrencileri yurtdışına göndererek, program katılımcılarına birbirlerinin kültürlerini, geleneklerini ve yaşam tarzlarını öğrenme fırsatı sunar.

 2. İngilizce Dil Becerilerini Geliştirmek: İngilizce, küresel bir dil olup, bu dilde yetkinlik önemli bir değere sahiptir. YES Programı, katılımcıların İngilizce dil becerilerini İngilizce konuşulan bir ortamda geliştirmelerine yardımcı olur.

 3. Küresel Vatandaşlığı Teşvik Etmek: YES Programı, katılımcılarının kendi ülkelerinin büyükelçileri olarak hareket etmesini ve karşılıklı anlayışı, hoşgörüyü ve barışı teşvik etmelerini bekler. Katılımcılar toplumsal hizmete, liderlik gelişimine ve Amerikan toplumuna olumlu katkı sağlayan etkinliklere katılmaya teşvik edilir.

 4. Kalıcı Dostluklar Kurmak: YES Programı aracılığıyla katılımcılar, uluslararası sınırları aşan dostluklar ve ağlar kurarlar. Bu bağlantılar genellikle program sona erdikten sonra uzun süre devam eder ve daha bağlantılı ve barışçıl bir dünyaya katkıda bulunur.

YES Programı Başvuru Kriterleri

YES Programına katılmak için başvuranların genellikle aşağıdaki kriterlere uyması gerekir:

 1. Yaş: Katılımcılar genellikle başvuru anında 15 ile 18 yaşları arasındaki lise öğrencileri olmalıdır.

 2. Akademik Başarı: Başvuru sahipleri güçlü akademik başarı göstermelidir, çünkü bu program kültürel değişimin yanı sıra eğitim bileşenini içerir.

 3. İngilizce Yeterliliği: İngilizce yeterliliği her zaman gerekli olmasa da, temel bir İngilizce seviyesi faydalıdır. Katılımcıların değişimleri sırasında dil becerilerini geliştirmeleri beklenir.

 4. Kültürel Duyarlılık: YES Programı başvuru sahipleri, diğer kültürleri öğrenmeye ve kendi kültürlerini olumlu bir şekilde temsil etmeye istekli olduklarını göstermelidirler.

 5. Liderlik Yetenekleri: Program, liderlik becerilerine sahip olma potansiyeline sahip öğrencileri arar ve topluluklarında olumlu bir etki yaratma kapasitelerini değerlendirir.

 6. Uyum Sağlama Yeteneği: Yabancı bir ülkede yaşamak zor olabilir, bu nedenle katılımcılar uyum sağlayabilir ve açık fikirli olmalıdırlar.

Türk Öğrenciler için YES Programı Başvuru Kriterleri

ABD Hükümeti tarafından desteklenen demokratik reform girişimlerine uygun olarak, Gençlik Değişim ve Araştırma bursu için yapılan başvurular, aşağıdaki gereksinimleri karşılayan tüm başvuru sahiplerine ücretsiz ve liyakat temelli olarak açıktır:

 • Türkiye vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek

 • ABD vatandaşı veya Daimi İkamet Sahibi başvuru sahibi veya sahibi olmamak (aday ve ailesi için geçerli);

 • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anadolu, Güzel Sanatlar ve Spor, Fen, Sosyal Bilimler, Mesleki ve İmam Hatip Liseleri'nin 9., 10. veya 11. sınıfındaki resmi eğitime kayıtlı olmak


NOT: Hazırlık sınıflarında veya herhangi bir lisenin 12. sınıfında okuyan öğrenciler YES Programları için uygun değildir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlükleri ve Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde okuyan öğrenciler, yurtdışı değişim yılı için akreditasyon alamazlar; Özel okul öğrencileri, en az %50 bursla okuyorlarsa ve burs belgesinin bir kopyasını sağlıyorlarsa programa katılma hakkına sahiptirler.

 • Programın başlangıcında (15 Ağustos 2024) 15-18 yaşları arasında olmak (15 Ağustos 2006 ile 15 Ağustos 2009 tarihleri arasında doğmuş olmak)

 • 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 akademik yıllarının hiçbirinde başarısız ders notuna sahip olmamak

 • Son iki akademik yıl (2021-2022 ve 2022-2023) ile mevcut akademik yılın (2023-234) ilk dönemi için 100 üzerinden 80 ve üzeri bir genel not ortalamasına sahip olmak

 • Aylık en fazla aile geliri 30.000 TL (her iki ebeveyn ve/veya yasal vasiler toplamı)

 • Son beş yılda toplam 90 günden fazla ABD'de bulunmamak

 • ABD J-1 vizesi uygunluk gereksinimlerini karşılamak (örneğin, ABD vatandaşları J-1 vizesi için uygun değildir).

Engelli Öğrenciler Program, engelli öğrencileri destekler ve katılımlarını teşvik eder. Dışişleri Bakanlığı ve YES programı, engelli öğrencilere liderlik geliştirme atölyeleri, gerektiğinde uygun bilgi ve destek sağlamak için Mobility International (MIUSA) ile çalışırlar ve Amerika'daki yıllarını geliştirmek amacıyla gerektiğinde uygun bilgi ve destek sağlarlar. Engelli başvuru sahipleri uygunluk hakkında bilgi almak için YES ofislerine başvurmaları gerekir.

Başvuru Süreci

YES Programı için başvuru süreci oldukça rekabetçi ve genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Çevrimiçi Başvuru: Başvuru sahiplerinin genellikle kişisel bilgiler, akademik geçmiş ve ilgi ve motivasyonları hakkında denemeler içeren çevrimiçi bir başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 2. Yüz Yüze Görüşmeler: Kısa listeye alınan adaylar, İngilizce yeterliliği, kültürel duyarlılık ve program için uygunlukları açısından değerlendirildikleri yüz yüze görüşmelere davet edilebilirler.

 3. Ev Sahibi Aile Eşleştirmesi: Seçilen katılımcılar Amerika'da ev sahibi ailelerle eşleştirilir ve Amerikalı katılımcılar diğer ülkelerdeki ev sahibi ailelerle eşleştirilirler.

 4. Hareket Öncesi Oryantasyon: Katılımcılar hareket öncesi oryantasyona tabi tutulurlar ve bu oryantasyon, program beklentileri, kültürel duyarlık ve yurtdışında yaşam için pratik ipuçları hakkında bilgi içerir.

 5. Değişim Yılı: Katılımcılar bir akademik yıl boyunca (veya programın süresine bağlı olarak daha kısa bir süre) ev sahibi aileleriyle yaşarlar, okula giderler ve topluluk etkinliklerine katılırlar.

 6. Eve Dönüş: Değişim yılından sonra katılımcılar genellikle dünya hakkında yeni bir perspektif kazanır ve topluluklarına olumlu bir fark yaratma isteğiyle evlerine dönerler.

YES Programının Faydaları


YES Programı, katılımcılar, ev sahibi toplumları ve ev ülkeleri üzerinde derin ve kalıcı bir etkiye sahiptir:

 1. Kişisel Gelişim: Katılımcılar, yabancı bir kültürde yaşamayı deneyimlerken özsaygı, uyum sağlama yeteneği ve dayanıklılık kazanır. Daha büyük bir çeşitliliği takdir ederler ve küresel bir perspektif geliştirirler.

 2. Dil Becerileri: İngilizce konuşulan bir ortamda yaşamak, katılımcıların İngilizce dil becerilerini önemli ölçüde geliştirmelerine yardımcı olur ve bu da onları küresel iş piyasasında daha rekabetçi kılar.

 3. Kültürel Değişim: Katılımcılar, kültürel elçiler haline gelirler ve kendi ülkeleri hakkındaki yanlış anlamaları ve önyargıları ele alarak karşılıklı anlayışı teşvik ederler. Genellikle kültürel sunumlar ve toplum bilincini artırmaya yönelik etkinliklerde bulunurlar.

 4. Liderlik Gelişimi: YES Programı, liderlik becerilerine ve toplumsal hizmete vurgu yapar. Birçok mezun, ev ülkelerine dönerek topluluklarında aktif liderler olurlar.

 5. Küresel Ağlar: Katılımcılar, ömür boyu süren dostluklar ve profesyonel ağlar oluştururlar ki bunlar genellikle dünya genelini kapsayan gelecekteki işbirliklerine ve uluslararası ortaklıklara olanak tanır.

 6. Barışı Teşvik: Karşılıklı anlayışı ve diplomasiyi teşvik ederek, YES Programı, temel düzeyde yanlış anlamaları ve önyargıları ele alarak daha barışçıl bir dünyaya katkıda bulunur.

YES Programı Ücretleri

YES programı, %100 burs ile tamamen ücretsiz gerçekleşmektedir.


YES Programı, sadece bireysel katılımcıların hayatlarını dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda uluslararası barış ve anlayışı teşvik eder. Gençlere farklı kültürleri ve dünya görüşlerini deneyimleme fırsatı sunarak, program onları geleceğin liderleri ve küresel vatandaşlar haline getirir.


6 Ekim 2023, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılını Amerika'da geçirmek isteyen öğrenciler için son tarih.

Σχόλια


Öğrenci isen
Ovygo ile neler başarabilirsin?

Lise Değişim Programları

Lise eğitiminizin bir bölümünü yurt dışında okuyarak erken yaşta uluslararası tecrübe edinebilir, İngilizce dil gelişiminizi tamamlayabilir, yurt dışında üniversite okumak istiyorsanız başvurunuzu güçlendirecek bir akademik tecrübeye sahip olabilirsin. 

Akademik Yaz Okulları

Yaz tatilini sadece gezmek ve eğlenmek için değil öğrenmeye devam etmek adına değerlendirmek isteyen öğrencilerden biri isen, hayalini süsleyen yurt dışı üniversitelerinden birinde akademik içerikli derslere katılabilir, üniversite ortamını birinci elden tecrübe edebilir, üniversitede okuyacağın bölümü tercih etmeden önce o bölümü gerçek anlamda deneyimleyebilirsin.

Yurt Dışında Dil Eğitimi

Biriktirdiğin tecrübeleri kendin için kullanarak hayalini kurduğun üniversitelerin kampüslerinde bir gelecek inşa edebilir, yurt dışında okumak istiyorsan dil gelişimini arttırarak üniversite başvurunu güçlendirmek adına yurt dışında dil eğitimi programlarına dahil olabilirsin. 

ogrenci.jpg
bottom of page