top of page

CIE: IGCSE, AS-Level ve A-Level

CIE (Cambridge Uluslararası Eğitim) programı, öğrencilere uluslararası bir eğitim deneyimi sunan saygın bir eğitim programıdır. CIE programını öğrenci profili, mevcut dersler, değerlendirme sistemi ve anaokulundan liseye kadar olan program yapısı ile A-Level, AS-Level ve IGCSE arasındaki farklara bakarak değerlendirelim isteriz.


CIE Öğrenci Profili: CIE programını takip eden öğrenciler, meraklı, motivasyonu yüksek ve öğrenmeye açık bireylerdir. Bu öğrenciler, akademik olarak zorlu bir eğitimden geçmeye isteklidirler ve eleştirel düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini geliştirmek isterler. CIE öğrencileri, disiplinli, bağımsız çalışabilen ve uluslararası perspektiflere açık bireylerdir.


Mevcut Dersler: CIE programı, geniş bir ders yelpazesine sahiptir ve öğrencilere farklı ilgi alanlarına uygun seçenekler sunar. Anaokulundan itibaren başlayan İngilizce dil edinimi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, yaratıcı sanatlar, yabancı dil gibi temel dersler CIE programının bir parçasıdır. Dersler, öğrencilerin akademik becerilerini ve genel bilgi birikimini geliştirmeyi hedefler.


IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), 14-16 yaş arasındaki öğrencilere yönelik olan CIE programıdır. IGCSE programı, öğrencilere geniş bir ders yelpazesi sunar ve temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesini hedefler. Öğrenciler, İngilizce, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, sanat, yabancı dil ve seçmeli dersler arasından seçim yapabilirler. IGCSE programı, öğrencilere uluslararası kabul gören bir sertifika vererek lisenin son iki senesine geçişte avantaj sağlar.

AS-Level (Advanced Subsidiary Level) ve A-Level (Advanced Level), 16-18 yaş arasındaki öğrencilere yönelik ileri düzeydeki derslerden oluşan bir programa sahiptir. AS-Level, A-Level programına hazırlık aşamasıdır ve genellikle 1 yıl süren bir programa karşılık gelir. Öğrenciler, AS-Level derslerinden sonra A-Level derslerine geçerler. A-Level dersleri, daha derinlemesine çalışma ve uzmanlaşma imkanı sunar ve üniversiteye geçiş için gereken yeterlilikleri sağlar. Öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine göre ders seçebilir ve genellikle 3 veya 4 A-Level dersi seçerler.


Değerlendirme Sistemi: CIE programında, öğrencilerin performansı çeşitli değerlendirme araçlarıyla ölçülür. Sınavlar, projeler, sunumlar ve ödevler gibi çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanılır. Her ders için öğrencilerin başarısı, sınavlar ve iç değerlendirme sonuçlarının bir kombinasyonuyla belirlenen notlarla değerlendirilir. CIE, her bir derse özel değerlendirme kriterleri belirler ve öğrencileri uluslararası standartlara göre değerlendirir.


Programın Yapısı: CIE programı, anaokulundan liseye kadar olan süreçte tutarlı bir yapıya sahiptir. İlk yıllarda temel becerilerin gelişimine odaklanırken, orta yıllar programı daha disiplin tabanlı bir yaklaşım benimser. Liseye geçişte öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine göre daha spesifik dersleri seçebilir ve alanlarında uzmanlaşabilirler.


A-Level programı, öğrencilerin ilgi duydukları konularda derinlemesine çalışma fırsatı verir ve üniversiteye geçiş için gereken bilgi ve becerileri geliştirir. AS-Level ise A-Level programına hazırlık aşamasıdır ve öğrencilere daha kapsamlı bir müfredat sunar. IGCSE ise öğrencilere genel bilgi ve becerilerin geliştirilmesini sağlar ve lise seviyesinde temel bir eğitim sağlar.


CIE programı öğrencilere uluslararası standartlarda bir eğitim sunar. IGCSE, AS-Level ve A-Level dersleri, öğrencilere disiplinler arası bir yaklaşım sunar ve ilgi ve yeteneklerine göre seçenekler sunar. Değerlendirme sistemi, öğrencilerin performansını objektif bir şekilde ölçer ve uluslararası kabul gören bir sertifika elde etmelerini sağlar. CIE programı, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyerek onları üniversite ve gelecekteki kariyerlerinde başarılı bireyler olarak yetiştirir.

Kommentarer


Öğrenci isen
Ovygo ile neler başarabilirsin?

Lise Değişim Programları

Lise eğitiminizin bir bölümünü yurt dışında okuyarak erken yaşta uluslararası tecrübe edinebilir, İngilizce dil gelişiminizi tamamlayabilir, yurt dışında üniversite okumak istiyorsanız başvurunuzu güçlendirecek bir akademik tecrübeye sahip olabilirsin. 

Akademik Yaz Okulları

Yaz tatilini sadece gezmek ve eğlenmek için değil öğrenmeye devam etmek adına değerlendirmek isteyen öğrencilerden biri isen, hayalini süsleyen yurt dışı üniversitelerinden birinde akademik içerikli derslere katılabilir, üniversite ortamını birinci elden tecrübe edebilir, üniversitede okuyacağın bölümü tercih etmeden önce o bölümü gerçek anlamda deneyimleyebilirsin.

Yurt Dışında Dil Eğitimi

Biriktirdiğin tecrübeleri kendin için kullanarak hayalini kurduğun üniversitelerin kampüslerinde bir gelecek inşa edebilir, yurt dışında okumak istiyorsan dil gelişimini arttırarak üniversite başvurunu güçlendirmek adına yurt dışında dil eğitimi programlarına dahil olabilirsin. 

ogrenci.jpg
bottom of page