top of page

TESOL Sertifikaları: CELTA, DELTA ve Diğer İngilizce Öğretmeni Yetkinlik Sertifikaları

Bir çok nitelikli okul işe alım öncesi İngilizce öğretmenlerinden uluslararası alanda tanınan sertifikasyonlarla donanımlarını göstermelerini ve öğrencilere etkili bir şekilde dil öğretebilecek yeteneklere sahip olduklarını kanıtlamalarını ister. Her ne kadar İngilizce öğreten her kurum kendince bir sertifikasyon üreterek mezun öğrencilerine verebiliyor olsa da veya İngilizce eğitim veren üniversitelerin eğitim fakültelerinden İngilizce öğretmenliği diplomasıyla mezun olmak bir çok eğitim kurumu için yeterli olsa da, uluslararası sertifikasyona sahip öğretmenler hem ciddi maaş farklarıyla iş bulma için hem de daha nitelikli okullarda kariyer yapabilme imkanlarına sahip oldukları için uluslararası sertifikasyonları CV'lerine eklemek istiyorlar.TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) Nedir?

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), yabancı dil olarak İngilizce öğreten öğretmenlerin, dil öğretimine yönelik yetkinliklerini ölçen bir sertifikasyon programıdır. TESOL, öğretmenlerin dil öğretme becerilerini geliştirmeyi ve dilbilgisi bilgisini artırmayı amaçlar ve

dünya genelinde İngilizce dilini öğretmek isteyen öğretmenler ve dil öğretim uzmanları için önemli bir alanı temsil eder. TESOL programları, katılımcılara dil öğretim yöntemleri, dil edinimi, dil bilgisi, sınıf yönetimi, materyal geliştirme ve değerlendirme gibi çeşitli konuları kapsar.


TESOL sertifikasyonu, dil öğretme becerilerini geliştirmek isteyen çeşitli öğretmenler ve uzmanlar için farklı seviyelerde sunulabilir. Bazı programlar, yeni başlayanlar için temel dil öğretimi becerilerini öğretirken, diğerleri daha deneyimli öğretmenlerin profesyonel gelişimine yönelik daha ileri seviye konuları ele alır.


TESOL sertifikasyonları, yabancı dil olarak İngilizce öğretmek isteyen öğretmenlerin ve dil öğretim uzmanlarının, öğrencilerin dil becerilerini etkili bir şekilde geliştirmek için gereken bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur. Bu sertifikasyonlar aynı zamanda, İngilizce'nin ana dil olarak kullanılmadığı ülkelerde dil öğretimi yapan öğretmenlerin mesleki niteliklerini ve küresel kabul görmüş uzmanlık düzeylerini kanıtlar.


TESOL, küresel olarak büyüyen bir alandır ve uluslararası alanda talep gören nitelikli dil öğretmenleri için önemli bir fırsat sunar. Bu sertifikasyon, öğretmenlerin öğrencilere daha iyi bir dil öğrenme deneyimi yaşatmalarına yardımcı olurken, dil eğitimi alanında da mesleki gelişimlerini destekler.


TESOL, bazı kaynaklarda TESL veya TEFL olarak da anılabiliyor. Bu farklılık ise aslında İngilizce'nin ilgili ülkede resmi bir dil olup olmamasıyla anlam kazanıyor. TESL, İngilizce'nin ikinci dil olarak öğretildiği durumları ifade ederken, TEFL, İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretildiği durumları ifade ediyor. Ülkenin resmi dili İngilizce, ancak bireylerin ana dili farklı bir dil ise, İngilizce öğretimi TESL olarak adlandırılır (Örneğin İngilitere'de yaşayan İngilizce eğitimi alan bir Türk asıllı bir öğrenci TESL öğrencisidir). TEFL ise İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretildiği durumları ifade eder. Yani, bir ülkenin resmi dili İngilizce değilse ve İngilizce öğrencilerin ana dili değilse, bu durumda İngilizce öğretimi TEFL olarak adlandırılır. TEFL sertifikasyonları, İngilizce öğretmenlerinin, İngilizce derslerinin yaygın olarak yabancı dil olarak öğretildiği ülkelerdeki eğitim kurumlarında çalıştığı durumlarla ilişkilidir (Örneğin Türkiye'de İngilizce eğitimi alan bir öğrenci TEFL öğrencisidir).


Nitelikli TESOL Programları, TEFL ve TESL yetkinliklerinin tamamını karşılamalıdır.


TESOL programları, çeşitli kurumlar tarafından sunulabilir ve süreleri, içerikleri ve yoğunlukları farklılık gösterebilir. Genellikle, TESOL programları aşağıdaki şekillerde sunulur:

 1. TESOL Sertifikasyon Programları: Bu tür programlar, dil öğretimi becerilerini geliştirmek isteyen öğretmen adayları için tasarlanmıştır. TESOL sertifikasyon programları, yeni başlayan öğretmenler için temel dil öğretimi prensiplerini ve yöntemlerini öğretir. Bu programlar, sınıf içi deneyimler, öğretim uygulamaları ve değerlendirmeler içerebilir.

 2. TESOL Lisans ve Yüksek Lisans Programları: Birçok üniversite ve eğitim kurumu, TESOL alanında lisans veya yüksek lisans programları sunmaktadır. Bu programlar, dil öğretimine ilişkin daha kapsamlı teorik bilgi ve araştırma becerilerini öğretmeyi amaçlar. Lisans ve yüksek lisans programları, dil edinimi, dil bilgisi, dil öğretme yöntemleri, dil analizi, dil öğretim materyalleri ve dil öğretim teknolojileri gibi çeşitli konuları kapsar.

 3. TESOL Uzmanlık Programları: Daha deneyimli dil öğretmenleri ve dil öğretim uzmanları için tasarlanmış olan bu programlar, dil öğretiminde uzmanlaşmayı hedefler. Bu programlar, öğretmenlerin belirli dil becerilerini öğretme konusundaki uzmanlık düzeylerini artırmalarına yardımcı olabilir. Örneğin, dil edinimi, dil değerlendirme, program tasarımı veya dil öğretim liderliği gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyenler için TESOL uzmanlık programları bulunmaktadır.

TESOL programları genellikle katılımcılara pratik uygulamalar, sınıf içi deneyimler ve öğrenci gözlem fırsatları sağlar. Ayrıca, dil öğretimi konusunda uzmanlaşmış eğitmenler tarafından verilen dersler ve atölyeler de içerebilir.


TESOL programları, katılımcılarına küresel dil öğretim sektöründe nitelikli ve yetkin bir şekilde çalışma fırsatı sunar. Bu programlar, dil öğretimine ilgi duyan bireylerin dil öğretimi alanında kendilerini geliştirerek, dil öğrenme deneyimini daha etkili ve verimli hale getirmelerine yardımcı olur.


Dünya çapında iyi itibara sahip bazı TESOL programlarına örnekler verecek olursak:

 1. University of Cambridge - CELTA: Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) programı, dünyanın en ünlü ve saygın TESOL sertifikasyonlarından biridir. Bu yoğun program, dil öğretimine yeni başlayanlar için tasarlanmıştır ve öğrencilere pratik öğretim deneyimi kazandırmak üzere kapsamlı bir müfredat sunar.

 2. University of Oxford - ELT (English Language Teaching): Oxford Üniversitesi, dil öğretimi alanında saygın bir eğitim sunan ELT programına sahiptir. Bu program, dil öğretimi konusunda daha geniş bir teorik ve pratik perspektif arayanlar için uygundur.

 3. University of California, Los Angeles (UCLA) - TESOL Certificate Program: UCLA, TESOL alanında bilgi ve beceri kazanmak isteyenlere yönelik sertifikalı bir program sunmaktadır. Program, dil öğretimi teorisi, sınıf içi uygulamalar ve değerlendirme yöntemlerini kapsar.

 4. University of Edinburgh - MSc TESOL: Edinburgh Üniversitesi, İngilizce öğretmenleri için daha kapsamlı bir eğitim arayanlar için MSc TESOL programı sunmaktadır. Bu yüksek lisans programı, dil öğretimi alanında daha derinlemesine bir çalışma ve araştırma fırsatı sunar.

 5. University of Melbourne - Graduate Certificate in TESOL: Melbourne Üniversitesi, öğretmenlere dil öğretimi becerilerini geliştirmek için Graduate Certificate in TESOL programını sunar. Bu program, dil öğretimi ve dil edinimi konularında teorik bilgi ve uygulamaları içerir.

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ve yabancı dil olarak İngilizce öğreten İngilizce öğretmenlerine yönelik prestijli bir sertifikasyondur. CELTA, dünya genelinde tanınan ve değerli kabul edilen bir dil öğretim sertifikasıdır.


CELTA, yeni başlayan ve deneyimli dil öğretmenleri için tasarlanmış bir sertifikasyondur. Bu program, dil öğretim becerilerini geliştirmek ve etkili bir şekilde İngilizce dersleri vermek isteyen öğretmenlere yöneliktir. Sertifikasyon süreci yoğun ve pratik ağırlıklıdır, bu nedenle katılımcılar gerçek sınıf deneyimleri kazanarak öğretim becerilerini hızla geliştirebilirler.


CELTA programı, dil öğretimine yeni başlamak isteyenler için uygun olan "Intensive" ve deneyimli dil öğretmenleri için uygun olan "Online" olmak üzere iki farklı formatta sunulabilir. Her iki formatta da program, dil öğretim prensipleri, dil edinimi teorileri, sınıf içi uygulamalar ve değerlendirme yöntemleri gibi konularda kapsamlı bir müfredatı içerir.


Program süresi genellikle 4 ila 6 hafta arasındadır ve eğitim süreci boyunca katılımcılar, gerçek öğrencilere İngilizce dersleri vererek deneyim kazanırlar. Aynı zamanda, eğitmenler tarafından verilen dersler, atölye çalışmaları ve sınıf içi gözlem fırsatları da sunulmaktadır.


CELTA sertifikası, uluslararası alanda saygın bir kabul görmesi nedeniyle, İngilizce öğretmenlerinin dünya genelinde dil okullarında, üniversitelerde veya özel dil eğitim merkezlerinde iş bulmalarına yardımcı olur. Ayrıca, CELTA, dil öğretimi alanında daha ileri seviyede uzmanlaşmak isteyen öğretmenler için bir temel nitelik olarak da kullanılabilir.


CELTA programının içeriği genellikle aşağıdaki konulardan oluşur:

 1. Dil Edinimi ve Dil Bilgisi: Dil öğretiminin temel prensipleri ve dil edinimi teorileri hakkında bilgi verilir. Ayrıca, öğretmenler adaylarının dil bilgisi ve dil yapısını daha iyi anlamaları için dil bilgisi çalışmaları da yapılır.

 2. Dil Öğretimi Yöntemleri ve Stratejileri: Dil öğretiminde kullanılan farklı yöntemler ve stratejiler öğretilir. Katılımcılar, etkili ders planlaması ve materyal seçimi konusunda yönlendirilir.

 3. Sınıf İçi Uygulamalar: Program boyunca, öğretmen adayları gerçek öğrencilere İngilizce dersleri verme fırsatı bulur. Sınıf içi uygulamalar, öğrenci gözlemi, ders verme ve geribildirim alma süreçlerini içerir.

 4. Ders Planlama ve Materyal Geliştirme: Öğretmen adaylarına etkili ders planlaması ve materyal geliştirme becerileri kazandırılır. Bu, çeşitli dil seviyelerine ve öğrenci ihtiyaçlarına uygun dersleri planlamak ve uygulamak için önemlidir.

 5. Sınıf Yönetimi: Sınıf içi disiplini sağlamak, öğrencilerin dikkatini çekmek ve etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak için sınıf yönetimi stratejileri öğretilir.

 6. Değerlendirme ve Geribildirim: Öğretmen adaylarına öğrenci performansını değerlendirmek ve etkili geribildirim sağlamak için yöntemler öğretilir.

CELTA programları, teorik dersler, atölye çalışmaları, grup çalışmaları, sınıf içi gözlemler ve öğrencilere ders verme uygulamalarını içeren çeşitli öğretim yöntemleri kullanarak öğretmen adaylarına yoğun ve pratik bir eğitim sunar. Bu şekilde, katılımcılar dil öğretimi konusunda becerilerini hızla geliştirir ve İngilizce öğretmenliği alanında daha güvenli bir şekilde ilerler.


CELTA programında notlandırma, öğretmen adaylarının sınıf içi performanslarına dayanır ve katılımcıların dil öğretimi becerilerini değerlendirmek amacıyla dikkatli bir şekilde gerçekleştirilir. Genellikle dört ana bileşen üzerinden değerlendirme yapılır:

 1. Ders Planlama ve Hazırlık: Öğretmen adaylarının derslerini planlama ve hazırlama yetenekleri değerlendirilir. Ders planları, öğrenci ihtiyaçlarına uygun, amaç odaklı ve öğrenci katılımını teşvik eden içeriklerle dolu olmalıdır. Ayrıca, materyal seçimi ve kaynak kullanımı da değerlendirilir.

 2. Sınıf İçi Uygulama: Öğretmen adaylarının gerçek sınıflarda öğretim verme yetenekleri gözlemlenir. Derslerde öğrenci katılımını teşvik etme, etkili iletişim kurma, dersin akışını yönetme ve öğretim materyallerini etkili bir şekilde kullanma gibi beceriler değerlendirilir.

 3. Sınıf İçi Performans: Öğretmen adaylarının sınıf içindeki performansı değerlendirilir. Bu değerlendirme, öğretmen adaylarının öğrencilere verdiği geribildirim, düzeltiler ve öğrenci sorularına nasıl cevap verdikleri gibi unsurları içerir.

 4. Portfolyo ve Yansıtma: Öğretmen adayları, öğretim sürecini yansıtan ve öğretim becerilerinin gelişimini gösteren portfolyo çalışmaları yaparlar. Bu portfolyolarda, öğretmen adayları öğrenci gözlemleri, ders planları, ders materyalleri ve sınıf içi performansları hakkında yansımalar yaparlar.

Notlandırmada, genellikle aşağıdaki puanlama sistemleri kullanılır:

 • Pass (Geçme): Programı başarıyla tamamlayan ve gerekli performansı gösteren öğretmen adayları bu notu alır.

 • Pass B: Geçme notunun üzerinde bir başarı gösterenler bu notu alır.

 • Pass A: Çok yüksek başarı gösteren öğretmen adaylarına verilen en yüksek nottur.

Notlandırma, öğretmen adayının performansının süre boyunca gözlemlenmesi ve portfolyo çalışmalarının incelenmesiyle gerçekleştirilir. Değerlendirme, katılımcıların güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemek için adil ve dengeli bir şekilde yapılır.


DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages), yabancı dil olarak İngilizce öğretmenleri için daha ileri düzeyde uzmanlaşmayı hedefleyen bir dil öğretim sertifikasyonudur. DELTA, yine Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ve dünya genelinde saygın kabul gören bir programdır. DELTA, CELTA'nın daha üst seviye bir versiyonudur ve dil öğretimi alanında daha derinlemesine bir eğitim sunar. CELTA, temel öğretim becerilerini kazandırmayı amaçlarken, DELTA, daha deneyimli dil öğretmenlerinin dil öğretimi pratiğini ve teorilerini daha ileri düzeyde incelemelerine imkan tanır. DELTA programı, genellikle iki aşamadan oluşur:

 1. Module 1 (Dil Edinimi ve Dil Öğretimi Teorisi): Bu aşamada, dil edinimi teorileri, dil bilgisi, dil öğretimi yöntemleri ve dil analizi gibi konular detaylı bir şekilde incelenir. Öğretmen adayları, dil öğretimiyle ilgili teorik bilgiyi derinleştirir ve dil edinimi süreçlerini daha iyi anlar.

 2. Module 2 (Profesyonel Gelişim Uygulaması): Bu aşamada, öğretmen adayları gerçek bir sınıfta ders verme fırsatı bulurlar. Adaylar, bir ders serisi tasarlar ve gerçek öğrencilere ders verir. Bu süreçte, öğretmen adaylarına dersleri gözlemleyen ve değerlendiren bir eğitmen tarafından geribildirim verilir.

DELTA programı, katılımcıların kendi dil öğretim pratiklerini eleştirel bir şekilde değerlendirmelerine ve geliştirmelerine imkan tanır. Bu sertifikasyon, dil öğretiminde uzmanlaşmak ve dil öğretim kariyerinde ilerlemek isteyen deneyimli öğretmenler için önemli bir fırsat sunar.

DELTA, önce CELTA veya benzeri bir dil öğretim sertifikasyonunu tamamlamış ve dil öğretiminde deneyim sahibi olmuş kişilere yöneliktir. DELTA, önceki dil öğretimi tecrübesi olmayanlar için uygun değildir ve genellikle daha deneyimli dil öğretmenlerinin kariyerlerinin ilerlemesi ve uzmanlaşması için tercih edilir.Comments


Öğrenci isen
Ovygo ile neler başarabilirsin?

Lise Değişim Programları

Lise eğitiminizin bir bölümünü yurt dışında okuyarak erken yaşta uluslararası tecrübe edinebilir, İngilizce dil gelişiminizi tamamlayabilir, yurt dışında üniversite okumak istiyorsanız başvurunuzu güçlendirecek bir akademik tecrübeye sahip olabilirsin. 

Akademik Yaz Okulları

Yaz tatilini sadece gezmek ve eğlenmek için değil öğrenmeye devam etmek adına değerlendirmek isteyen öğrencilerden biri isen, hayalini süsleyen yurt dışı üniversitelerinden birinde akademik içerikli derslere katılabilir, üniversite ortamını birinci elden tecrübe edebilir, üniversitede okuyacağın bölümü tercih etmeden önce o bölümü gerçek anlamda deneyimleyebilirsin.

Yurt Dışında Dil Eğitimi

Biriktirdiğin tecrübeleri kendin için kullanarak hayalini kurduğun üniversitelerin kampüslerinde bir gelecek inşa edebilir, yurt dışında okumak istiyorsan dil gelişimini arttırarak üniversite başvurunu güçlendirmek adına yurt dışında dil eğitimi programlarına dahil olabilirsin. 

ogrenci.jpg
bottom of page